Siirry sisältöön

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Wikikirjastosta

Luokat 3-6[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opetussuunnitelman tavoitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • T7 Ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta.
  • T8 Rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja.
  • T9 Tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita.
  • T10 Ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita.
  • T11 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.

Sisältöalueet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Rakenteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

3.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aakkoset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Study

Kuuntele aakkoslaulu ja laula mukana: Aakkoslaulu

Practice

Aakkosten harjoittelua Perunakellarissa

Lisää aakkosten harjoittelua Perunakellarissa

Kysymyksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Study

Practice

Kysymyssanoja Perunakellarissa

Preesens[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksikkö- ja monikko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Study

Practice

Monikkoja Perunakellarissa

Artikkelit a ja an[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Adjektiiveja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

4.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

5.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

6.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

7.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

8.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

9.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sanasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

3.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aika[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Study

Practice Viikonpäiviä Perunakellarissa

Harrastuksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Urheilusanoja Perunakellarissa

Eläimiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Juhlapäiviä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maita ja kieliä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruoka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruokasanoja Perunakellarissa

Sää[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

4.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

5.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

6.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

7.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

8.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

9.luokka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ympäristö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. 1. sanastoharjoittelua Quizletissä , practice vocabulary in Quizlet
    https://quizlet.com/112955629/english-sanasto-vocabulary-environment-flash-cards/

Oppimaan oppiminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opiskeluvinkkejä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sanavaraston kasvattaminen

Sanojen luokittelu: Sanastojen värikoodaus (esim. verbit punaisella, adjektiivit sinisellä), sanojen ryhmittely aihepiireittäin, käsitekartat.

Muistisäännöt: Hassut muistisäännöt.

Soveltaminen: Keksi omia lauseita tai kirjoita hauska tarina. Lue lauseita ääneen.

Kirjoittaminen: Kirjoita sanoja vihkoon tai muistilappuihin. Sano sanat ääneen.

Selittäminen: Keksi sanoille selityksiä tai kuvailuja (Alias-tyyliin).

Riimittely: Minimiparien harjoittelu (cat-rat-sat-hat).

Kuvat: Yhdistä sanat kuviin tai piirrä omia kuvia.

Testit: Pyydä kaveria tekemään sinulle sanakoe tai käytä valmiita ohjelmia ja sovelluksia (esim. Quizlet)

Rakenteet haltuun

Ymmärrä ja tule ymmärretyksi

Kuullun ymmärtäminen

Luetun ymmärtäminen

Ennakoi - lue - muistele.

Suullinen kielitaito

Itsearviointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tarkkaile omaa kehitystäsi. Arvioi ja muuta opiskelutapojasi.

Kielisalkku