Äidinkieli/Kirjallinen julkaisu

Wikikirjastosta

Kirjallisiin julkaisuihin käytetään paljon erilaisia standardeja. Standardit helpottavat julkaistavan materiaalin ulkoasun yhtenäistämistä. Tässä paneudumme vakiintuneeseen suomalaiseen käytäntöön. Useat oppilaitokset edellyttävät lopputyön muotoilemista kirjalliseen julkaisuasuun.

Tämän projektin tekstiä ei ole muotoiltu sivulle valmiiksi, muuten kuin kappalejaoltaan ja muuten tekstiin vaikuttavin seikoin. Lisäksi koulut voivat kieltää suorat lainaukset, vaikka ne olisivat julkaisijan kannalta vapaita, kuten tämä. Tämän projektin materiaalia voi käyttää työn lähteenä.


Seuraavassa on esitelty käytössä olevaa sivun asettelua. Ohjeet voivat kuitenkin vaihdella oppilaitoksittain.

Sivun asettelu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Monisivuinen työ sisältää seuraavat osat: kansi, sisällysluettelo, johdanto, itse käsittely, johtopäätökset, yhteenveto, lähdeluettelo ja liitteet.

Sivut tulostetaan yleensä A4-paperille. Marginaalit ovat vasemmalta 35 mm, oikealta 20 mm, ylhäältä 20 mm ja alhaalta 25 mm. Numerointi tapahtuu yleensä sivun oikeaan yläkulmaan. Sivut painetaan yleensä yksipuoleisina.

Leipätekstinä käytetään yleensä Times-tyypin fontteja. Tekstin koko on yleensä 12 pt ja riviväli 1,5. Teksti tasataan vasempaan laitaan.

Lisäksi on muistettava yleiset tekstin kirjoittamisen säännöt, kuten kappalejako, otsikot, otsikkojen numerointi, mahdollisten synonyymien käyttö, filologinen jäsentely jne.