Afroamerikkalainen musiikki/Afroamerikkalaisen musiikin käsite

Wikikirjastosta

Suomenkielisessä wikipedia-artikkelissa afroamerikkalainen musiikki määritellään seuraavasti:


Afroamerikkalainen musiikki on Yhdysvalloissa syntynyttä Afrikasta tuotujen orjien jälkeläisten tekemää musiikkia.


Tämä määritelmä on ehkä lähtökohdissaan turhan suppea musiikkikasvatuksen tarpeisiin. Se perustunee englanninkieliseen termiin African-American music, jolla viitataan tavallisesti vain Pohjois-Amerikan afroamerikkalaiseen musiikkiin.

Afroamerikkalaisella musiikilla voidaan kuitenkin tarkoittaa myös laajemmin


sitä Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikan musiikkia, joka pääasiassa syntyi alkuperältään afrikkalaisten kansanryhmien keskuudessa ja jota nämä ensisijaisesti harjoittavat (Malm 1976).


Toisin sanoen afroamerikkalaista musiikkia on tehty ja tehdään eri puolilla Amerikkoja. Latinalaisamerikkalaiset musiikin muodot, sikäli kun ne palautuvat Afrikkaan tai afrikkalaisperäisten kansanosien musiikkiin, ovat siis myös afroamerikkalaista musiikkia.

Vieläkin kattavampi määritelmä on mahdollinen: Malmin mukaan afroamerikkalainen musiikki voi tarkoittaa myös


kaikkea musiikkia, jossa afrikkalaisen musiikin ja jonkin muun musiikinlajin tyylipiirteet yhtyvät. (emt.)


Tämä määritelmä on ehkä puolestaan liian laaja ollakseen käytännöllinen: vaikka on ilmeistä, että amerikkalainen musiikki on vaikuttanut laajalti maailman musiikkikulttuureihin (etenkin viimeisen sadan vuoden aikana), on kyseenalaista, voidaanko kaikkia afrikkalaisten ja "muiden musiikilajien" sulautumia pitää afroamerikkalaisina.

Lisää hämmennystä aiheuttaa, ettei afrikkalainen musiikki ole yksiselitteinen kategoria. Vaikka esim. Yhdysvalloissa syntyneisiin musiikin muotoihin vaikutti laajalti Länsi-Afrikasta tuotujen orjien ja heidän jälkeläistensä musiikki, Afrikan mantereella on tehty myös musiikkia jolla ei ole suoraa yhteyttä Länsi-Afrikan musiikkiin (esim. Pohjois-Afrikan arabikulttuurin musiikki).

Malmin laajempi määritelmä on kuitenkin sikäli mielenkiintoinen, että se muistuttaa afrikkalaisen musiikin voimakkaasta vaikutuksesta maailman musiikkeihin suoraan, ilman diasporisen kulttuurin suodattavaa vaikutusta. Toisaalta on syytä pitää mielessä afroamerikkalaisten musiikin muotojen laaja suosio Afrikassa: afrikkalaisesta populaarimusiikista puhuttaessa afroamerikkalaisen musiikin vaikutteita tuskin voi jättää huomiotta.

Edelleen on hyvä huomioida termin "afroamerikkalainen" kulttuurisidonnaisuus: Suomen kieleen "afroamerikkalainen musiikki" lienee tullut lainana Englannin ja Ruotsin kielistä. Englantilaisessa kielenkäytössä Afro-American on viime vuosina harvinaisempi, etenkin puhuttaessa Pohjois-Amerikan musiikista: tällöin suositumpi termi on African-American . Aiemmin paljonkin käytössä ollut Black music on jäänyt polittisista syistä termin African American varjoon, vaikka termiä Black edelleen käytetään alueen tutkimuksessa ja afroamerikkalaisen väestön omassa informaalisessa kielenkäytössä (esim. Black people).

Em. termeillä on siis musiikkikeskustelua kauaskantoisempia merkityksiä, jotka määräävät osaltaan niiden käyttöä. Esimerkiksi Oxford English Dictionaryn (2001) mukaan


Vaikka sekä termit African että African-American olivat laajalti käytössä Yhdysvalloissa 1800-luvulla, African-American -termin suosio mustien amerikkalaisten keskuudessa juontaa juurensa 1960-luvun loppuun ja 1970-luvun alkuun (etenkin huhtikuun 1972 konferenssiin, jossa Ramona Edelin, National Urban Coalition -järjestön johtaja, ehdotti sen käyttöä). Termi sai laajaa hyväksyntää pastori Jesse Jacksonin (s. 1941) käyttäessä sitä presidentinvaalikampanjassaan v. 1988. (Käännös LV)


Yhtä ratkaisua afroamerikkalaisen musiikin terminologiseen viidakkoon on esittänyt John Storm Roberts (1972/1998). Hän käyttää termejä Black music ja Afro-American music kattokäsitteinä ja erottaa African-American -termin tarkoittamaan erityisesti Yhdysvaltojen afroamerikkalaista musiikkia.

Ruotsinkielessä on laajalti käytössä termi Afroamerikansk musik. Tanskalaisessa alan keskustelussa yleinen rytmisk musik heijastuu meillä rytmimusiikki-termissä, jota on ajettu viime aikoina musiikkioppilaitoskentällä ei-klassisen musiikin kattokäsitteeksi. Huomattavan laaja rytmimusiikki-käsitteen määritelmä löytyy Rytmimusiikki 2010 -ohjelmajulistuksen kotisivulta:


Rytmimusiikin piiriin kuuluvat kaikki jazz-, rock-, pop-, iskelmä-, tanssi- ja kansanmusiikeiksi mielletyt musiikin tyylilajit lukemattomissa eri muodoissaan.


Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Afrikanismit


Afroamerikansk musik ruotsinkielisessä wikipediassa


Afroamerikkalainen englanti


Afroamerikkalainen musiikki suomenkielisessä wikipediassa


Diaspora


Lähteitä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Malm, Krister. 1976. "Afroamerikkalainen musiikki". Hakusana teoksessa Otavan Iso Musiikkitietosanakirja 1. Keuruu: Otava, 47-53.


Roberts, John Storm. 1998. Black Music of Two Worlds. New York, NY: Schirmer Books.


Rytmimusiikki 2010 Visio