C/Funktiot

Wikikirjastosta
< C

Tämä luku kertoo C:n funktioista.

Funktiot ovat aliohjelmia, jotka suorittavat jonkin tietyn tehtävän. Funktioita käytetään silloin, kun normaalisti pitäisi kirjoittaa sama koodi monta kertaa. Funktiot palauttavat yleensä jonkin arvon. Esimerkiksi funktio, joka laskee yhteenlaskun, voisi palauttaa summan paluuarvona. Funktiot määritellään seuraavasti:

tyyppi funktion_nimi(parametrit)
{
    /* koodia */
    return arvo;
}

Jos funktio ei palauta arvoa, sen paluuarvon tyyppi on void. Tällöin return ei ole pakollinen. Funktioilla on usein myös parametreja. Nämä ovat muuttujia, jotka annetaan funktiolle ja joita funktio voi käyttää hyväkseen. Parametreja voi olla useita ja ne erotetaan pilkulla.

/* laske yhteenlasku */
int yhteenlasku(int a, int b)
{
    int summa;
    summa = a + b
    return summa;
}

Tämä funktion parametreiksi annetaan kaksi kokonaislukua, ja se palauttaa kokonaisluvun. Funktiota voitaisiin käyttää seuraavasti.

int summa = yhteenlasku(3, 5); /* summa-muuttujan arvo on nyt 8 */
printf("%d\n", summa); /* tulostaa: 8 */
C-ohjelmointikieli

EtusivuHistoriaTyökalut


Yksinkertainen C-kielinen ohjelmaMuuttujatAritmeettiset operaatiotKommentitOhjausrakenteetFunktiotOsoittimetDynaaminen muistinvarausTaulukotMerkkijonotTietueet


C-kielen varatut sanatStandardikirjastoAiheesta muualla