CoolBasic/Sisäänrakennetut näppäinarvot

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Coolbasicin sisäänrakennetut näppäinarvot helpottavat työtä, kun ei tarvitse muistaa ASCII-koodeja vaan pitää kirjoittaa esim: cbkeyspace. Näppäinarvojen alussa on aina "cbkey..." ja lopussa näppäimen nimi englanniksi. Käytä seuraavia vakioita KEYDOWN- ja KEYHIT-funktioille:

Näppäin Näppäinvakio SCAN-koodi
ESCAPE cbkeyesc 1
F1 cbkeyf1 59
F1 cbkeyf2 60
F3 cbkeyf3 61
F4 cbkeyf4 62
F5 cbkeyf5 63
F6 cbkeyf6 64
F7 cbkeyf7 65
F8 cbkeyf8 66
F9 cbkeyf9 67
F10 cbkeyf10 68
F11 cbkeyf11 87
F12 cbkeyf12 88
PrtScrn cbkeyprint 183
Scroll cbkeyscroll 70
Pause cbkeypause 197
cbkeyoem102 86
1 cbkey1 2
2 cbkey2 3
3 cbkey3 4
4 cbkey4 5
5 cbkey5 6
6 cbkey6 7
7 cbkey7 8
8 cbkey8 9
9 cbkey9 10
0 cbkey0 11
- cbkeyminus 12
+ cbkeyequals 13
Askelpalautin cbkeybackspace 14
Insert cbkeyinsert 210
Home cbkeyhome 199
Page Up cbkeypgup 201
Num Lock cbkeynumlock 69
jako / cbkeydivide 181
* cbkeymultiply 55
- cbkeysubtract 74
Tab cbkeytab 15
Q cbkeyq 16
W cbkeyw 17
E cbkeye 18
R cbkeyr 19
T cbkeyt 20
Y cbkeyy 21
U cbkeyu 22
I cbkeyi 23
O cbkeyo 24
P cbkeyp 25
] cbkey] 26
[ cbkey[ 27
Return cbkeyreturn 28
Delete cbkeydel 211
End cbkeyend 207
Page Down cbkeypgdown 209
Num 7 cbkeynum7 71
Num 8 cbkeynum8 72
Num 9 cbkeynum9 73
+ cbkeyadd 78
Caps Lock cbkeycapslock 58
A cbkeya 30
S cbkeys 31
D cbkeyd 32
F cbkeyf 33
G cbkeyg 34
H cbkeyh 35
J cbkeyj 36
K cbkeyk 37
L cbkeyl 38
; cbkeysemicolon 39
' cbkeyapostrophe 40
´ cbkeygrave 41
Num 4 cbkeynum4 75
Num 5 cbkeynum5 76
Num 6 cbkeynum6 77
Vasen Shift cbkeylshift 42
kenoviiva \ cbkeybackslash 43
Z cbkeyz 44
X cbkeyx 45
C cbkeyc 46
V cbkeyv 47
B cbkeyb 48
N cbkeyn 49
M cbkeym 50
, cbkeycomma 51
. cbkeyperiod 52
kauttaviiva / cbkeyslash 53
Oikea Shift cbkeyrshift 54
Num 1 cbkeynum1 79
Num 2 cbkeynum2 80
Num 3 cbkeynum3 81
Enter cbkeyenter 156
Vasen Ctrl cbkeylcontrol 29
Vasen Windows-näppäin cbkeylwin 219
Vasen Alt cbkeylalt 56
Välilyönti cbkeyspace 57
Oikea Alt cbkeyralt 184
Oikea Windows-näppäin cbkeyrwin 220
cbkeyapps 221
Oikea Ctrl cbkeyrcontrol 157
Num 0 cbkeynum0 82
, cbkeydecimal 83
Ylös-nuoli cbkeyup 200
Alas-nuoli cbkeydown 208
Vasen nuoli cbkeyleft 203
Oikea nuoli cbkeyright 205