Siirry sisältöön

Englannin kieli/Verbit

Wikikirjastosta

Verbejä kutsutaan englannin kielellä verbs.

Väite[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yks.

 1. I read - Minä luen
 2. You read - Sinä luet
 3. he reads - hän lukee (pojasta)
 4. she reads - hän lukee (tytöstä)
 5. it speaks - se puhuu

Mon.

 1. we speak - me puhumme
 2. you speak - te puhutte
 3. they speak - he puhuvat

Kielto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yks.

 1. I don't read - Minä en lue
 2. You don't read - Sinä et lue
 3. He/she doesn't read - Hän ei lue

Mon.

 1. We don't read - Me emme lue
 2. You don't read - Te ette lue
 3. They don't read - He eivät lue

Aikamuodot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Englannin kielessä on viisi (tai kuusi) käytettävää aikamuotoa. Nämä ovat

 • Preesens - Present tense
 • Imperfekti - Imperfect tense/past tense
 • Perfekti - Perfect tense
 • Pluskvamperfekti - Pluperfect tense
 • Futuuri - Future tense

ja kuudes, harvemmin käytettävä eli futuurin perfekti (Future-perfect tense).

Preesens[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Preesens kuvaa parhaillaan tapahtuvaa toimintaa. Huom! Yksikön kolmannen persoonan preesensiin tulee lisätä pääte -s, tai -es. Pääte vaihtelee verbeittäin.

 • I do
 • You do
 • S/he does
 • We do
 • You do
 • They do

Preesensissä on myös muita muotoja, kuten gerundit. Säännöllinen gerundi muodostetaan BE-verbin muodoista ja pääverbin gerundista, joka muodostetaan lisäämällä perusmuotoon -ing-pääte (Being, doing ...)

 • I am doing - minä olen tekemässä/minä teen
 • You are doing - sinä olet tekemässä/sinä teet
 • He is doing - hän on tekemässä/hän tekee
 • We are doing - me olemme tekemässä/me teemme
 • You are doing - te olette tekemässä/te teette
 • They are doing - he ovat tekemässä/he tekevät

Myös persoonaton lausemuoto IS + BEING + pääverbin partisiippimuoto (done, been ...)

 • Is being done - tehdään

Imperfekti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Imperfekti kuvaa mitä tapahtui. Säännöllisten verbien imperfektimuoto muodostetaan lisäämällä -d tai -ed-pääte. -D tulee silloin, kun verbi itsessään päättyy jo E-kirjaimeen. Englannissa on myös paljon epäsäännöllisiä verbejä kuten BE (olla), joka taipuu imperfektissä persoonasta riippuen WAS (yks. 1 ja 3. persoonat) tai WERE (kaikki loput).

 • I was
 • You were
 • S/he was
 • We were
 • You were
 • They were

Persoonaton lausemuoto IS + pääverbin partisiippi vastaa imperfektiä että perfektiä.

 • It has been done. (Se on tehty, se tehtiin)

Perfekti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perfekti kuvaa mitä on tapahtunut. Se muodostetaan HAVE-verbin preesensmuodoista (HAVE tai HAS (yks. 3. p.)) ja pääverbin partisiipista, joka muodostetaan säännöllisille verbeille -d/-ed päätteellä. Huom! On myös paljon epäsäännöllisiä verbejä, ja erilaisia taivutusluokkia, kuten -en-päätteiset muodot, tai jossa kaikki verbimuodot ovat samoja.

 • I have been
 • You have been
 • S/he has been
 • We have been
 • You have been
 • They have been

Kieltolauseissa have-verbin ja pääverbin väliin lisätään sana NOT. "I have not been"

Varsinkin arkikielessä have-verbi lyhentyy muotoon 've tai yksikön kolmannessa persoonassa 's. (Esimerkiksi "You've been", "He's been")

Kieltolauseen "I have not been" voi lyhentää kahdella eri tavalla:

 • I haven't been
 • I've not been

Kumpikin vaihtoehto on yhtä oikein, joskin jälkimmäisenä mainittu lienee aavistuksen harvinaisempi. Kaksoislyhentäminen ei kuitenkaan ole sallittua. Seuraava vaihtoehto on siis väärin:

 • I'ven't been

Pluskvamperfekti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pluskvamperfekti kuvaa mitä oli tapahtunut. Se muodostetaan HAD-apuverbistä ja pääverbin partisiipista.

 • I had been
 • You had been
 • S/he had been
 • We had been
 • You had been
 • They had been

Persoonaton lausemuoto WAS + pääverbin partisiippimuoto.

 • Was done (oli tehty)

Futuuri[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Futuuri kuvaa mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Suomessa ei ole futuuria, jonka takia käytetäänkin preesensiä futuurin suomentamiseen.

Futuuri muodostetaan apuverbillä WILL ja pääverbin perusmuodolla (I will be, he'll have ...).

 • I will be
 • You will be
 • S/he will be
 • We will be
 • You will be
 • They will be

Kysymyslauseessa yksikön ja monikon ensimmäisillä persoonilla apuverbi on SHALL (ei WILL).

 • Shall we do?
 • Shall I take?

Persoonaton lausemuoto (vastaa futuurin perfektiä) muodostetaan normaalista futuurin perfektistä, mutta jättämällä persoona pois.

 • Will be done (On tehnyt/on tehty, tulevaisuudessa)

Kieltomuoto will not lyhenee won't.

 • I will not give = I won't give

Futuurin perfekti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Futuurin perfekti kuvaa tulevaisuudessa päättynyttä, mutta ei vielä alkanutta toimintaa. Se muodostetaan WILL + BE + pääverbin partisiippi.

 • I will be finished