Esperanto/Lyhenteet

Wikikirjastosta
Lyhenne esperantoksi suomeksi
a.K. antaŭ Kristo ennen Kristusta
bv. bonvolu ole hyvä, olkaa hyvä
ĉ. ĉirkaŭ noin
D-ro Doktoro Tohtori
ekz. ekzemple esimerkiksi
f-ino fraŭlino neiti
i.a. inter aliaj muun muassa
j. jaro vuosi
k.a. kaj aliaj ynnä muita
k.c. kaj cetere ja niin edelleen
ktp. kaj tiel plu ja niin edelleen
N.b. Notu bone huomaa
n-ro numero numero
p. paĝo sivu
p.K. post Kristo jälkeen Kristuksen
Prof. Profesoro Professori
proks. proksimume noin
P.S. postskribaĵo jälkikirjoitus
s-ino sinjorino rouva
s-ro sinjoro herra
S-ta Sankta Pyhä
t.e. tio estas se on
t.n. tiel nomata niin sanottu
v. vidu katso