Siirry sisältöön

Etäopetuksen näytön paikka/Etäopetuksen ensiaskeleet

Wikikirjastosta
 1. Minimissään etäopetus edellyttää, että
  1. oppijoilla on välineet tehtävien tekemiseen ja yhteydenpitoon opettajan kanssa
  2. oppijat saavat tiedon tehtävistä ja niiden suorittamisen aikataulusta
  3. oppijoilla on tapa kertoa opettajalle, että tehtävät on tehty, tai tapa palauttaa tehtävät.
  4. oppijat saavat ohjausta ja palautetta opettajalta työskentelystään.
 2. Selvitä, mitä välineitä, ohjelmistoja ja verkkopalveluita oppilaitoksella on käytössä. Käytä ensisijaisesti niitä.
 3. Tarvittaessa voit sopia oppijoiden tai heidän huoltajiensa kanssa korvaavista välineistä. Käytä ensisijaisesti niitä välineitä, joita oppijoilla on käytettävissä – myös puhelinsoitto ja tekstiviesti kuuluvat niihin.
 4. Huomioi etäopetuksessa erityisesti ne oppijat, jotka todennäköisimmin tarvitsevat lisätukea tai motivointia. Etäopetus mahdollistaa pienten ryhmien tukemisen etäopetusvälineillä. Toisaalta ns. hyvät oppijat pärjäävät etäopetuksessa yleensä itsenäisesti, mutta tarvitsevat oppimistasonsa mukaisia tehtäviä, jotta etäopetus on heillekin sopivan haastavaa. Kerro selvästi, paljonko tehtäviin on tarkoitus käyttää aikaa, ja huomioi eriyttäminen myös tässä.
 5. Lähetä opiskeltavat materiaalit ja tehtävät itseopiskeltaviksi. Varaa yhteinen aika (esim. lukujärjestyksen mukainen oppitunti) kysymyksille sekä vertaisavun ja opettajan ja ohjaajan/avustajan neuvojen antamiseen. Voit käyttää videopuhelua koko luokalle tai soittaa kahdenvälisiä tukipuheluita oppijoille. Yhteinen kokoontuminen videopuhelun avulla esim. päivän aluksi tai tunnin alussa auttaa oppijat asian äärelle ja alkuun. Sen jälkeen voit päivystää videopuhelun ääressä niin kauan kun oppijat tekevät tehtäviä.
 6. Yhteisen työskentelyilmapiirin luominen etänä on haastavaa, mutta sen voi ratkaista eri menetelmin ja välinein. Ota käyttöön jokin yhteinen viestintäkanava, esim. WhatsApp-ryhmä.