Siirry sisältöön

Etäopetuksen näytön paikka/Etäopetuksen ensiaskeleet ilman laitteita

Wikikirjastosta

Monilla alakoululaisilla ei ole omaa älypuhelinta. Kodeissakaan ei välttämättä ole tietokoneita. Eikä koululla välttämättä ole alaluokilla käytössä digitaalista oppimisalustaa.

Käytännön vinkkejä etäopetukseen minimivälineillä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 • Lähetä viikko- tai päivätehtävät (esim. oppikirjan sivut ja tehtävät) Wilman tms. kanavan kautta niille, jotka voivat ne vastaanottaa. Muille perheille soitetaan ja kerrotaan tehtävät.
 • Voit myös tulostaa ja monistaa tehtävät kirjekuoriin ja pyytää vanhempia tai lapsia hakemaan ne koulun vahtimestarilta. Samalla tulee perheelle ulkoilua.
 • Wilman heikkous on multimedian lähettämisen puute. Monet eri pikaviestimet toimivat paremmin kuvien lähettämiseen (tehtävistä ja vastauksista), mutta näistä on sovittava huoltajien kanssa. Wilmassa voi toki jakaa linkkejä dokumentteihin, materiaaleihin, yms.
 • Hyödynnä TV:n ja radion mahdollisuuksia, ne löytyvät useimmilta. Yle Areena toimii älypuhelimella maksutta.
 • Pienille koululaisille viestit kulkevat pääasiassa huoltajien kautta.
 • Opettaja voi kysyä huoltajilta lasten omat puhelinnumerot itselleen, jolloin hän voi viestiä suoraan yksittäisten oppijoiden kanssa.
 • Opettaja voi soittaa puhelimella ja kysellä kuulumisia sekä auttaa.
 • Opettaja voi antaa selkeät soittoajat, jolloin oppija tai vanhempi saa soittaa hänelle neuvoa saadakseen.
 • Koululaiset tekevät tehtävänsä huoltajien ohjauksessa ja huoltajien aikatauluttamana. Lähtökohtaisesti huoltajat voivat ajankäytössä seurata normaalia lukujärjestystä.
 • Tehtävien tarkastaminen opettajan toimesta ei ole pakollista tai se voidaan hoitaa myöhemmin. Lapset voivat lähettää tehtävänsä (esim. valokuvaamalla) opettajalle sovittua kanavaa pitkin.

Helppoja ideoita ja vinkkejä etäopetukseen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä yksinkertaisia ja helposti toteutettavia ideoita ja aihoita etäopetukseen, jotka eivät vaadi opettajalta tai oppijoilta juurikaan aiempaa kokemusta etäopetuksesta:

 • Järjestä luokalle pikaviestiryhmä tiedotusta ja osallistumista varten, jos sitä ei vielä ole. Huomaa, että opettajalla tulisi olla työpuhelin pikaviestimien käyttöön. Opettajan henkilökohtaisen puhelinnumeron tai yhteystietojen antaminen oppijoille voi tapahtua vain opettajan omalla suostumuksella.
 • Järjestä koulun omassa oppimisalustassa jokaiselle oppijalle palautuskansiot. Sen jälkeen voit helposti ohjeistaa minkä tahansa tehtävän palautettavaksi oppijan omaan kansioon.
 • Pikaviestiryhmässä opettaja voi jakaa tehtäviä tekstimuotoisilla viesteillä, ääniohjeilla, lyhyillä videoilla, kuvilla tai tiedostoina.
 • Älä jätä etäoppijoita vain heidän oman aktiivisuutensa ja vastuunsa varaan! Varmista päivän eteneminen aikarajoilla ja esimerkiksi lyhyillä verkkotapaamisilla, joissa kaikki ovat yhtäaikaa läsnä. Verkkotapaamiseen voit käyttää pikaviestintä tai videokokousta.
 • Tuo vaihtelua etäopetukseen käyttämällä tuttuja välineitä uusilla ja kekseliäillä tavoilla. Esimerkiksi: yhteiseen aiheeseen tutustuminen keräämällä siihen liittyviä linkkejä tutulle verkkoalustalle.
 • Etäopetus ei ole vain tehtävien tekemistä ja lukemista. Etänä onnistuu myös laajempien tuotosten tekeminen kuten projektityöt ja MOK-opinnot. Etäopetus voi olla paikka ongelmalähtöiselle projekti- tai ilmiöoppimiselle ja opetuksen eheyttämiselle.
 • Erilaiset käsitekartat ja vastaustaulut toimivat ideoiden keräämisessä ja opetuksen aktivoinnissa esimerkiksi uuden aiheen alussa tai projektitöiden aloituksessa.
 • Tee luokalle oma sivusto tai alusta, jossa jokainen voi esitellä tuotoksiaan muille, ja johon voidaan koostaa keskeiset ohjeet, tehtävänannot jne.
 • Flipped learning eli käänteinen opetus toimii yhtälailla etänä kuin osana monimuoto-opetusta. Lyhyesti vaiheet: 1) virikemateriaali (video, kirjan kappale, artikkeli tms.), 2) edelliseen liittyvä verkossa palautettava tehtävä tai osallistuminen siihen liittyvään keskusteluun, 3) yhteinen purku tai työskentelyn jatkaminen edellisen pohjalta.
 • Ennakoi etäoppijoiden ongelmia ja haasteita. Tarjoa lisäohjeita, luo paikka tai kanava, jossa voi ongelmatilanteessa kysyä heti, käytä valmiita vastauspohjia, vaiheista työskentelyä ja varmista sen eteneminen.
 • Muista, että verkossa ja etänä vain korostuu opetuksen etukäteissuunnittelu ja aikarajat!

Vinkkejä verkko- ja sometyökaluista sekä pedagogisia ohjeita verkko-opetuksen suunnitteluun löydät esimerkiksi:

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]