Siirry sisältöön

Etäopetuksen näytön paikka/Etäopetuksen ensiaskeleet korkeakoulussa

Wikikirjastosta

Korkeakouluopiskelijoilta voi odottaa itsenäistä otetta työskentelyyn, mutta moni saattaa tarvita kuitenkin apua uusien opiskelukäytänteiden omaksumisessa. Verkko-opetuksen toimintakulttuuri luodaan yhdessä, ja siinä opettajat ovat avainasemassa.

Etäopetus kannattaa rakentaa jo oppilaitoksessa käytössä olevien oppimisympäristöjen, ohjelmistojen ja verkkotyökalujen varaan. Ensimmäiseksi kannattaa selvittää olemassa olevat verkkotyökalut ja ohjelmistot. Tässä auttavat yleensä korkeakoulun tukipalvelut.

Verkkotapaamisten tai -kokousten järjestämiseen korkeakouluilla ja yliopistoilla on yleensä käytössä Zoom, Google Meet, MS Teams (tai Skype for Business). Joissakin suositaan avoimen lähdekoodin BigBlueButton-palvelua. Tiedostojen jakamiseen ja yhdessä muokkaamiseen korkeakouluissa ja yliopistoissa käytetään useimmiten Google Drivea ja Office 365 ja ryhmätyöskentelyyn Googlen työkaluja ja MS Teamsiä. Useissa korkeakouluissa ja yliopistoissa käytetään myös erilaisia pikaviestimiä, kuten Slack, myös opetukseen.

Kursseille ilmoittautumiseen ja suoritusmekrintöjen tekemiseen on yleensä opintohallintajärjestelmä, esim Peppi. Sisältöjen jakamiseen, tiedottamiseen, keskusteluihin, harjoitustöiden palauttamiseen ja vastaavaan opetuksen hallinnolliseen toimintaan korkeakouluilla ja yliopistoilla on käytössä erilaisia verkkoympäristöjä. Verkko-oppimisympäristöjä kannattaa käyttää myös etäopetuksen keskuksena, paikkana, josta muut opetuksessa käytetyt työkalut ja ohjelma löytyvät jokaisen kurssin omalta sivulta.

Opettajan kannattaa selvittää myös käytössä olevat tukipalvelut, ohjeet ja tukimateriaalit, sekä oman työn että opiskelijoiden näkökulmista.

Sovitut luennot ja ryhmätyöt voidaan toteuttaa videokokokouksena. Oppijoiden haasteita pysyä mukana opinnoissa ja osallistua opetukseen vähentää se, että sovitut luennot ja tapaamisen järjestetään ohjelman mukaisesti. Aikataulutetun videokonferenssin myötä oppijoilla on tietty aika, jolloin heidän oletetaan olevan opintojensa parissa yhdessä muiden kanssa. Videokonferenssin aikana oppijat voivat kysyä opettajalta nopeasti kurssin toteutukseen ja suorittamiseen liittyviä kysymyksiä ja opettaja pääsee ohjeistamaan itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä ja harjoitustöitä.

Yleiseen tiedottamiseen kannattaa käyttää oppilaitoksessa hyväksi havaittuja yhteisesti sovittuja välineitä, esimerkiksi keskustelufoorumeita. Selvitä ensin, onko viestintää verkkoympäristöissä ohjeistettu tai millaisia käytäntöjä organisaatiossasi on. Yhteiset keskustelupalstat esim oppimisympäristössä, Yammerissa, Teamsissa tai muualla ovat käteviä: viestit arkistoituvat yhteen paikkaan ja ovat luettavissa myös myöhemmin, tieto leviää laajemmalle ja usein vastaukset saa nopeammin. Myös aikataulut ja kurssitehtävät kannattaa kirjata oppimisympäristöön. Näin ne löytyvät yhdestä paikasta ajasta riippumatta.

Ensimmäinen askel etäopetuksen aloituksessa onkin laittaa kuntoon oman kurssin sivut verkko-oppimisympäristössä. Joissakin yliopistoissa jokaiselle kurssille luodaan automaattisesti pohja, josta löytyy kurssin perustiedot, aikataulu ja opetustila. Joissakin korkeakouluissa ja yliopistoissa kurssi pitää luoda erikseen verkko-oppimisympäristöön. Oman kurssin sivua verkko-oppimisympäristönä on hyvä ajatella kurssin kotisivuna, paikkana, josta opiskelijat löytävät helposti kaikkein tärkeimmän tiedon kurssista ja sen suorittamisesta. Yleensä nämä toimivat myös mobiililaitteilla. Verkko-oppimisympäristöön kirjattavia tietoja etäopetuksessa ovat esimerkiksi aikataulut, käytettävät ohjelmistot ja kurssin oppimateriaalit tehtävineen. Ohjelmistojen ja oppimateriaalien kohdalla on järkevä käyttää linkkejä, t.s. linkittää sivulle suoraan ohjelmistoihin (esim. videokonferenssi) ja materiaaleihin (esim. kirjaston tietokanta, tai ympäristöön tuodut PDF:ät, videot jne.).

Varsinainen opetus, niin etänä kuin perinteisesti, on sitten pääosin kommunikaatiota. Opiskelijoita kannattaa aktiivisesti muistuttaa tehtävistä ja niiden aikatauluista. Yhteiset videokonferenssit on hyvä tapa rytmittää etäopetusta. Ns. käänteinen opetus sopii hyvin menetelmäksi myös etäopetukseen. Voit antaa opiskelijoille tehtäviä tutustua itsenäisesti oppimateriaaleihin ja keskustella niistä sitten videokonferenssissa. Aivan kuten perinteisessä opetuksessa voit myös jakaa opiskelijat pienryhmiin ja pyytää heitä tekemään harjoituksia yhdessä. Yhteisessä videokonferenssissa voit sitten pyytää jokaista ryhmää esittelemään työnsä tulokset.

Digiohjauksen laatukriteerit (eAMK-hanke)