Siirry sisältöön

Etäopetuksen näytön paikka/Etäopetuksen ensiaskeleet vapaa sivistystyö

Wikikirjastosta

Vapaan sivistystyön opettajalla etäopetuksen antaminen on vapaaehtoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedottanut valtioneuvoston linjauksista seuraavaa:

“Oppilaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.”

Etäopetusta suunniteltaessa tulisi pohtia ensiksi seuraavaa:

  1. Onko opetuksen jatkaminen etäopetuksena tarpeellista?
  2. Onko opiskelijoilla tasavertainen mahdollisuus jatkaa opintoja etäopiskeluna?
  3. Säilyykö opetuksen laatu siirryttäessä lähiopetuksesta etäopetukseen?
  4. Pystytkö järjestämään etäopetuksen normaalin lähiopetukseen kuluvan valmisteluajan ja kurssin opetustuntien puitteissa?
  5. Onko sinulla riittävä osaaminen kurssin toteutukseen etäopetuksena?
  6. Jos osaamisessa on aukkoja, minkälaista digitaalista tukea koet tarvitsevasi?