Siirry sisältöön

Etäopetuksen näytön paikka/Opettajan työvaiheet etäopetuksessa

Wikikirjastosta

Varmista omat ja oppijan toimintamahdollisuudet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 • Laitteiston toimivuus: Tietokone, ohjelmisto, kuulokkeet, mikrofoni, web-kamera. Ja ilman verkkoyhteyttä ei tietysti etäopetuksesta tule juuri mitään.
 • Perustaidot: Esim. ohjelmiston käytön perusteet, puheenvuoron pyytäminen, chat-viestintä, tallenteiden tekeminen ja löytäminen, tehtävien palauttaminen ja niiden käsittely.
 • Tuki: Ongelmatilanteita varten tukihenkilöiden nimet ja puhelinnumerot on kerrottava etukäteen opetukseen osallistuville sekä varmistettava henkilöiden saatavuus, erityisesti opetustuokion aikana, jolloin opettaja keskittyy opetukseen ja ohjaamiseen. Ongelmatilanteet ratkaistaan tukihenkilöiden kanssa taustalla.
 • Säännöt: Laadi yhteiset säännöt ja viesti ne selkeästi (kertaa opintojen alussa) mm. miten verkko-opinnoissa käyttäydytään, pyydetään puheenvuoroa jne.
 • Suunnittele ja valmistele: Suunnittele etäopetuksen toteutuksen kokonaisuus esim. luento-osuudet (tallennukset tarvittaessa), yksilö- ja ryhmätehtävät, tehtävien palauttaminen, aikataulut, erilaisten verkko-oppimisalustojen hyödyntäminen. Valmistele tarvittavat materiaalit = ohjeet, opintojen toteutuksen kuvaus, aikataulut, luennot, tehtävät jne. Huomioi, että etäopetuksessa opettajan aikaa kuluu paljon enemmän suunnitteluun ja valmisteluun kuin itse opetustilanteen vetämiseen, koska suurempi osa oppimisen ohjauksesta siirtyy välineiden ja materiaalien varaan. Verkkototeutusta voi tietenkin lennossa säätää, mutta mitä enemmän joudut jälkikäteen korjailemaan, sitä hämmentyneempiä oppijat ovat. Toisaalta kurssia voi tehdä päivä tai viikko tai työvaihe kerrallaan, eikä kaikkea kannata tehdä valmiiksi etukäteen.

OpenDigi-hanke tarjoaa kuusi selkokielistä vahvaan tutkimukseen perustuvaa mallia siitä, kuinka oppimista voi opettaa, harjoitella ja tukea tehtävänantoina etänä työskenteleville.

 • Ennakoi ja testaa: Kerro ennakkoon toteutukseen liittyvät perusasiat yleisellä tasolla; mitä etäopetus pitää sisällään, kokonaisuus ja sen osat, esim. luennot, tehtävät, oppijoiden esittäytymiset ja tärkeimmät aikataulut. Järjestä ennakkoon “testituokio”, jolloin jokainen voi kokeilla ohjelmistojen, laitteistojen ja yhteyksien toimivuutta ja toiminnallisuuksia sekä harjoitella ja hankkia varmuutta.
 • Ilmapiiri: Kun olet valmistautunut huolella, niin varsinaisessa toteutuksessa voit keskittyä luomaan inhimillistä ilmapiiriä ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan vuorovaikutukseen oppijoiden kanssa.
 • Varaudu silti ongelmatilanteisiin: Saatko tukihenkilöiltä apua mahdollisissa laitteisto-ongelmissa? Voitko tarvittaessa jakaa tehtävät oppijoille jollain vaihtoehtoisella tavalla esim. sähköpostitse tai muulla oppijoiden muutenkin käyttämällä palvelulla? Voitko käyttää jotain epävirallista alustaa, jos viralliset eivät jostain syystä toimi? Onko sinulla valmiiksi oppijoiden yhteystiedot sellaisen varalta?
 • Ole aktiivinen: Jos etäopiskelu kestää ajallisesti kauan tai sisältää useita erillisiä tehtäviä, niin oppijoiden pitää silti kokea, että opettajana olet läsnä ja ohjaat. Voit esimerkiksi avata etäopiskelun videokokoontumisella ja sen jälkeen päivystää, jos opiskelijoilla on kysyttävää. Voit myös avata päivän tai tunnin lyhyellä videotervehdyksellä ja ohjeistuksella ja yksityis- tai ryhmäviesteillä pitää tuntumaa tekemisen rytmiin.
 • Pidä taukoja: Muista, että välitunteja ja taukoja on syytä pitää myös etäopetuksessa. Ohjeista oppijoita käymään ulkona. Voit myös pyytää heitä ottamaan kuvan retkestään ulkona.

Kehitä ja kehity

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 • Pyydä ja kerää palautetta. Kehitä tehtäviä ja toteutustapoja palautteen perusteella.
 • Vertaiskehitä etäopetustasi. Kehittäminen helpottuu, kun teet yhteistyötä muiden opettajien kanssa. Tämä onnistuu niin työyhteisössä kuin erilaisissa verkostoissa (esim. Facebook-ryhmät ja Twitter-keskustelut).

Opettajana virtuaaliluokassa -hankkeen materiaaleissa on ratkaisuja erilaisiin etäopetuksessa herääviin kysymyksiin.