Siirry sisältöön

Etäopetuksen näytön paikka/Opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja yhteisöllinen työskentely

Wikikirjastosta

Miten opiskelijat saadaan yhteisölliseen, jaettuun ja vuorovaikutteiseen toimintaan niin, ettei opiskelu ole yksinäistä laitteen ääressä istumista.

 • Opetustilanne järjestetään video-opetuksena, jolloin oppijat näkevät toisensa ja voivat keskustella opettajan sekä toisten oppijoiden kanssa.
 • Kun oppija tulee verkko-opetukseen, häntä tervehditään hänen nimellään. Ryhmäytymistä harjoitellaan verkossa ensimmäisillä kerroilla, vaikka porukka olisi tuttu. Näin opitaan pelisäännöt ja harjoitellaan kommunikointia.
 • Lämmittelyharjoituksia chatissa tai videotunnilla esim. joka aamu esitetään aktivoivia kysymyksiä, joita kaikki pääsevät kysymään vuorotellen keneltä haluavat. Näin opitaan keskustelemaan verkossa eri henkilöiden kanssa.
 • Vältä pitkien luentojen pitämistä ja yksinpuhelua. Osallista oppijoita erilaisin tehtävin tai kysymyksin. Hyödynnä luento-osuuksissa chattia, jolloin luentomainenkin opetus on parhaimmillaan jatkuvaa vuoropuhelua.
 • Pyri mahdollisuuksien mukaan teettämään ryhmätöitä tai paritöitä. Niissä oppijat voivat keskustella keskenään tehtävien synnyttämistä ajatuksista ja tukea toisiaan. Oppijoiden ryhmätyöskentely onnistunee monilla sovelluksilla, mutta myös vaikka perinteisellä puhelinsoitolla.
 • Järjestä vaihtelua pienryhmätyöskentelyn ja koko ryhmän kanssa työskentelyn välillä.
 • Pienryhmien toimintaa ja osallistujien välistä dynamiikkaa verkossa kannattaa seurata alussa tarkasti. Yritä luoda mahdollisimman toimivat pienryhmät niin, että osallistujien välinen vuorovaikutus verkossa on sujuvaa.

Kunnioittavan dialogin periaatteet: Erätauko-dialogin rakentavan keskustelun pelisäännöt alkuun toimivat hyvin. Judy Reesin Clean Language näyttää myös hyvältä: sanamuodot rakentuvat kunnioittavammiksi ja ajattelevammiksi harjoituksen myötä.

Erätauko-ohjeet:

 • 🌿 Valmistele hyvin
 • 🌿 Kuuntele toisia
 • 🌿 Kysy hiljaisilta
 • 🌿 Ole läsnä, keskity hetkeen
 • 🌿 Älä ole ylimielinen
 • 🌿 Yritä ymmärtää toisia parhain päin
 • 🌿 Ole aina rehellinen