Siirry sisältöön

Etäopetuksen näytön paikka/Oppilaitosten tuottamia vinkkejä ja opettajien koulutuksia

Wikikirjastosta

ePakki: Työkaluja oppimisprosesseihin; Ideakortit & Opiskele itsenäisesti -osiot.

Oulun yliopiston Digipedavinkit-sivustolla julkaistaan pieniä opetuksen digipedavinkkejä säännöllisesti.

Vinkkejä jakavat vertaistukena kaikkien iloksi digiä opetuksessaan hyödyntävät Oulun yliopiston opettajat. Vinkit ovat lyhyitä ja pieniä tapauskohtaisia kuvauksia erilaisten palveluiden tai välineiden käyttämisestä opetuksen ja oppimisen tukena.

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE, Helsingin yliopisto: Mi­ten muut­taa kurs­si ja opetus etä- ja verk­ko-ope­tuk­sek­si Mood­lea hyö­dyn­tä­mäl­lä: pe­da­go­gi­set pe­rus­oh­jeet yli­opis­ton opet­ta­jil­le (ohje on myös englanniksi ja ruotsiksi)

DigiCampus – Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut

DigiCampuksen Moodle- ja muut koulutukset

CampusOnline on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot.

eAMK - sivusto. Webinaareja, PedaCasteja ja paljon kokemuksia, vinkkejä ja linkkejä verkko-opetuksen tueksi.

UEF Flipped Learning on Itä-Suomen yliopiston sivusto flipped classroom -menetelmästä eli ns. käänteisopetuksesta tai flippauksesta. Kyse ei ole pelkästään etäopetuksesta, mutta pedagogiikkaa ja vuorovaikutuksen järjestämistä voi lähestyä flipped classroom -menetelmän kautta. Materiaalissa on huomioitu myös etäopiskelun osuus.

Käytännönläheisiä materiaaleja suunnittelun tueksi

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pedagoginen käsikirjoittaminen

Suunnittelulomake (Pedagoginen käsikirjoitus)

Pedagogiset mallit Gilly Salmonin viiden askeleen malli

Carpe Diem -malli yhteisölliseen verkkokurssin suunnitteluun Carpe Diem - esittely suomeksi

Mari Jussila & Pauliina Kupila, Helsingin yliopisto: Ajatuksesta toteutukseen - pedagoginen käsikirjoitus Esitys Sulautuva opetus & oppiminen -seminaarissa 2012.

Minna Lakkala: Mitä opettajan tulee tietää suunnitellessaan yhteisöllistä oppimista edistäviä opetustilanteita

Miltä verkko-opetus näyttää opiskelijasta

Huomioitavaa verkon opetuskäytössä

Verkko-opetuksen tuotannosta opittua

Pedagoginen käsikirjoitus ja StoryBoard

FiTech Oppimismuotoiluntyökalupakki ja Verkko-oppimisen muotoilukirja

Alakohtaiset materiaalit

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lääketieteen koulutusalat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

MEDigi-hanke on koonnut digipedagogisia vinkkejä ja koulutusta MEDigin DCMoodleen: vallitsevan koronatilanteen vuoksi pyrimme MEDigi-hankkeen osalta tukemaan ja vahvistamaan digitaitoja lääketieteen koulutusaloilla. Osoitteesta www.digicampus.fi (Digicampus Moodleen kirjautuminen tapahtuu HAKA -tunnuksilla) Moodle-alustalta löytyy MEDigi digipedagogisia vinkkejä ja koulutusta. Digipedagogiikan aakkoset on rakenteilla, mutta löydät sieltä vinkkejä jo osaan teemoista. Aloittaa kannattaa digipedagoginen käsikirjoitusosiosta.

MEDigi järjestää myös jatkuvasti digipedawebinaareja. Seuraa koulutuskalenteria DCMoodlessa tai medigi.fi/-sivustolla. Tämän lisäksi MEDigi-toimijoilla on veloituksetta käytössä MEDigi osaamismerkkikoulutusta. Suorittaessasi merkkiä saat ohjausta opetuksesi toteuttamiseen. Tästä linkistä pääset tutustumaan ja hakemaan osaamismerkkejä.

Huomioittehan myös, että jo valmista yhteistä kansallista MEDigi oppimateriaalia on nyt hyvä tilaisuus pilotoida omissa opetuksissa!

Virtuaaliset potilastapaukset ja MedEdun tarjoama koulutus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

MEDigi-hankkeessa pilotoidaan MedEdun tuottamaa suomalaista virtuaalista potilascase -ohjelmistoa. Ohjelmisto soveltuu lääketieteen koulutustarpeisiin sen nykyisessä muodossa. Ohjelmistosta luodaan parhaillaan kattavaa materiaalipakettia itseopiskeluun. Koulutusmateriaali julkaistaan 1.4 alkaen Digicampus Moodlessa . Kurssi MEDigi digipedagogisia vinkkejä ja koulutusta --> Virtuaalisimulaatiot ja pelit --> Virtuaaliset potilastapaukset MedEdu -kouluttaa. Moodleen otetaan käyttöön keskusteluosio, jonka kautta on mahdollista kysyä potilascasejen laadinnasta ja ohjelmasta suoraan MedEdulta.