Ido/Käänteinen sanajärjestys

Wikikirjastosta
< Ido

Tämä luku käsittelee idon käänteistä sanajärjestystä.

Normaali sanajärjestys on subjekti-verbi-objekti (SVO). Verbin suoraa komplementtia (objektia) ei siis merkitä, koska sen sijainti verbin jäljessä kertoo funktion:

Me vidas muso. 'Minä näen hiiren.'
Me havas libro. 'Minulla on kirja.'

Kysymyslauseissa on käytettävä järjestystä objekti-subjekti-verbi (OSV). Tällöin suora komplementti merkitään päätteellä -n:

Quon vu vidas? 'Minkä Te näette?'
Quanta homin l'alkoholismo domajas? 'Kuinka monta ihmistä alkoholismi pilaa?'

Jos kirjoittaja tahtoo esim. temaattisista syistä, verbin määritteen voi sijoittaa ennen predikaattia (verbiä):

Muson me vidas. 'Hiiren minä näen.'
Katin me prizas. 'Kissoista minä pidän.'