Ido/Sanaluokat

Wikikirjastosta
< Ido

Tässä luvussa kerrotaan idon sanaluokista.

Idon sananmuodosta voi nähdä, mihin sanaluokkaan sana kuuluu. Substantiivi päättyy -o, adjektiivi ja possessiivipronomini -a, adverbi -e, infinitiivi -ar, finiittinen verbi -s, substantiivin ja adjektiivin monikko päättyy -i.

Kansainvälisesti tunnetut maiden ym. nimet (eli substantiivit) säilyttävät tutun muotonsa: Italia, Portugal, Peru, Gabon. Sen sijaan maan nimessä oleva -lando saa substantiivin o-tunnuksen: Finlando.

Substantiivi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Substantiivin tunnus on sananlopun -o: domo 'talo', nubo 'pilvi'. Myös adjektiivi voi esiintyä substantiivina, kun tunnuksena on -o: belo 'kaunotar', sinistro 'vasuri'. Samoin partisiipin voi substantivoida: lektanto 'lukija', iranto 'se, joka menee'.

Verbistä voidaan tehdä vastaava substantiivi: savar 'tietää' –> savo 'tieto'. Deverbaalisessa substantiivissa on mukana edelleen verbisyyttä: danko 'kiitos, kiittäminen'.

Adjektiivi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Adjektiivin tunnus on sananlopun -a: bona 'hyvä', granda 'suuri'. Myös partisiipit ovat adjektiivisia: sidanta 'istuva', lektita 'luettu'. Substantiivistakin saadaan adjektiivi: papera chapelo 'paperinen hattu', paperihattu'.

Attribuutin voi sijoittaa substantiivin eteen tai jälkeen: nova libri = libri nova 'uudet kirjat'. Jos attribuutteja on useita, ne voidaan sijoittaa niin substantiivin eteen kuin jälkeenkin: bela linguo internaciona 'kaunis kansainvälinen kieli'. Yleensä pitkä (ja attribuutin määritteitä sisältävä) adjektiivi sijoitetaan pääsanan jälkeen. Myös keskenään samanarvoisten attribuuttien luettelo sijoitetaan pääsanan jälkeen: la homi instruktita, senpartisa, e prudenta 'koulutetut, puolueettomat ja järkevät ihmiset'.

Adjektiivin -a voi jäädä valinnaisesti pois: Bon(a) jorno! 'Hyvää päivää!'. Tunnus jätetään pois yleensä silloin, kun seuraava sana alkaa vokaalilla: kordial amiko 'sydämellinen ystävä'.

Adverbi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Adverbin tunnus on sananlopun -e: rapide 'nopeasti', bone 'hyvin'. Tavallisesti adverbi muodostetaan adjektiivista, mutta sen voi muodostaa myös substantiivista: nokto 'yö' –> nokte 'yöllä', hemo 'koti' –> heme 'kotona'.

Adverbi sijoitetaan määritettävän sanan eteen: aparte facile memorebla vorti 'erityisen helposti muistettavat sanat' (aparte facile + facile memorebla).

Vertailuasteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Adjektiivien vertailu muodostetaan sanoilla plu ja maxim sekä min ja minim: forta 'vahva', plu forta 'vahvempi' maxim forta 'vahvin'; saja 'viisas', min saja 'vähemmän viisas, tyhmempi', minim saja 'vähiten viisas, tyhmin'.

Myös adverbeilla on vertailuasteet: plu rapide 'nopeammin', maxim bone 'parhaiten'.