Ido/Sananmuodostus

Wikikirjastosta
< Ido

Tässä luvussa käsitellään idon sananmuodostamista.

Idon sanoja voidaan muodostaa käyttämällä johtimia ja prefiksejä:

persist.em.es.o 'toimeliaisuus, sinnikkyys' sisältää merkitykselliset osat 1. 'pysyä, kestää', 2. halukkuus, innokkuus, 3. olotila, 4. substantiivi.
bir.if.eri.o 'olutpanimo' sisältää merkitykselliset osat 1. 'olut', 2. tuottaa jotakin, 3. paikka jossa tehdään jotakin, 4. substantiivi.
ri.san.esk.int.e 'tullen uudestaan terveeksi' sisältää merkitykselliset osat 1. 'uudelleen', 2. 'terve', 3. alkaminen, 4. partisiippi, 5. adverbiaali.

Lisäksi sanoja muodostetaan yhdistämällä jo valmiita sanoja.

Johtimet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • ach – kielteinen sävy: hund.ach.o 'rakki'
 • ad – toistuvuus, pysyvyys: parol.ad.o 'puhuminen'.
 • ag – kantasanan ilmaiseman välineen käyttö: martel.ag.ar 'vasaroida'.
 • aj (1) – ominaisuus, laatu: bel.aj.o 'koriste, kaunis esine'.
 • aj (2) – materiaali: silk.aj.o 'silkkikangas'.
 • aj (3) – tekemisen passiivinen kohde: drink.aj.o 'juoma'.
 • al – johonkin liittyvä: autun.al.a 'syksyinen', natur.al.o 'luonnollisuus'.
 • an – jäsen, johonkin kuuluva: klub.an.o 'kerholainen', Japoni.an.a 'japanilainen'.
 • ar – ryhmä, kollektiivi: libr.ar.o 'kirjasto, kirjakokoelma', har.ar.o 'hiukset, tukka'.
 • ari – tekemisen kohde, joka saa jotakin: send.ari.o 'vastaanottaja', pag.ari.o 'maksun saaja'.
 • atr – samankaltaisuus: metal.atr.a 'metallimainen', blu.atr.a 'sinertävä'.
 • e – jonkin värinen: or.e.a 'kullanvärinen', sang.e.o 'verenväri'.
 • ebl – mahdollinen: drink.ebl.a 'juotav(iss)a', kred.ebl.a 'luotettav(iss)a'.
 • ed – jonkin täysi: bok.ed.o 'suuntäysi', glas.ed.o 'lasillinen'.
 • eg – äärimmäinen määrä: rich.eg.o 'upporikas', varm.eg.a 'kuuma'.
 • em – johonkin taipuvainen, halukas: labor.em.a 'työteliäs', atak.em.a 'hyökkääväinen'.
 • end – pakollisuus: pag.end.a 'maksettava', fac.end.a 'tehtävä'.
 • er (1) – jotakin harrastava: fum.er.o 'tupakoitsija', pesk.er.o 'kalastelija'.
 • er (2) – ominaisella tavalla toimiminen: rept.er.o 'matelija', remork.er.o 'hinaaja'.
 • eri – laitos, toimintapaikka: distil.eri.o 'tislaamo', libr.eri.o '(laina)kirjasto'.
 • es (1) – ominaisuus: bel.es.o 'kauneus', qual.es.o 'laadukkuus'.
 • es (2) – toimia, olla jonakin: host.es.ar 'olla isäntänä', simil.es.ar 'olla samanlainen'.
 • esk – alkaminen: sid.esk.ar 'istuutua', sav.esk.o 'tietää saaminen'.
 • esm – järjestyslukusana: kin.esm.a 'viides', un.esm.o 'ensimmäinen'.
 • estr – päällikkö, johtaja: urb.estr.o 'kaupunginjohtaja', nav.estr.o '(laivan) kapteeni'.
 • et (1) – pienempi koko, voima: river.et.o 'puro', humid.et.a 'kosteahko'.
 • et (2) – hellittely: matr.et.o 'äiti rakas'.
 • ey – tekopaikka: lav.ey.o 'pesuhuone', koqu.ey.o 'keittiö'.
 • i – hallintoalue: duk.i.o 'herttukunta', rej.i.o 'kuningaskunta'.
 • ier (1) – jotakin kantava, tuottava: pom.ier.o 'omenapuu', te.ier.o 'teepensas'.
 • ier (2) – jotakin kannattava: kandel.ier.o 'kynttilänjalka'.
 • ier (3) – jotakin pitävä, omistava: miliard.ier.o. 'miljardööri', rent.ier.o 'koroillaeläjä'.
 • if – tuottaa, tehdä jotakin: sudor.if.ar 'hikoilla', flor.if.o 'kukinta'.
 • ig – muuttaa, tehdä joksikin: korekt.ig.ar 'korjata', fix.ig.o 'kiinnitys'.
 • il – väline, laite: bar.il.o 'este', bros.il.o 'harja', telefon.il.o 'puhelin'.
 • im – murto-osa: du.im.o 'puolikas', tri.im.o 'kolmannes'.
 • in – naispuolinen, naaras: spoz.in.o 'vaimo', kaval.in.o 'tamma'.
 • ind – jonkin arvoinen: respekt.ind.a 'kunnioitettava', am.ind.a 'rakastettava'.
 • ism – oppijärjestelmä, aatesuunta: katolik.ism.o 'katolilaisuus', real.ism.a 'realisminen'.
 • ist (1) – kannattaja: social.ist.o 'sosialisti', ideal.ist.a 'idealistinen'.
 • ist (2) – ammattilainen: pesk.ist.o 'kalastaja', dent.ist.o 'hammaslääkäri'.
 • iv – johonkin kykenevä: aston.iv.a 'hämmästyttävä', nutr.iv.o 'ravitseva aine'.
 • iz – varustaa jollakin: lum.iz.ar 'valaista', butr.iz.ar 'voidella (voilla)'.
 • op – ryhmittäisyys: quar.op.e 'nelittäin', temp.op.e 'ajoittain'.
 • opl – kerrannaisuus: du.opl.a 'kaksinkertainen', tri.opl.a 'kolminkertainen'.
 • oz – sisältää kantasanan ilmaisemaa: danjer.oz.a 'vaarallinen', kuraj.oz.o 'rohkea, uskalikko'.
 • ul – miespuolinen, uros: spoz.ul.o '(avio)mies', kat.ul.o 'kolli'.
 • ur – toiminnan tulos: pikt.ur.o 'piirros', skult.ur.o 'veistos'.
 • uy – säiliö: violin.uy.o 'viulukotelo', te.uy.o 'teepurkki'.
 • yun – nuori eläin: bov.yun.o 'vasikka', hund.yun.o 'koiranpentu'.

Prefiksit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Idon keskeisiä prefiksejä ovat seuraavat:

 • bo – sukulaisuus avion kautta: bo.patrulo 'appi'.
 • des – vastakohta: des.facila 'vaikea', des.avantajo 'haitta', des.amar 'vihata'.
 • dis – eroaminen, hajaantuminen: dis.donar 'jaella', dis.semar 'levittää, kylvää'.
 • ex – entinen: ex.oficiro 'entinen upseeri'.
 • ge – aviosukulaiset: ge.avi 'isovanhemmat'.
 • mi – puoli: mi.horo 'puolituntinen', mi.cirklo 'kaari, puoliympyrä'.
 • mis – väärin: mis.komprenar 'ymmärtää väärin', mis.uzo 'väärinkäyttö'.
 • ne – kielto (ei vastakohta!): ne.posibla 'mahdoton', ne.afabla 'epäystävällinen', ne.richa 'ei rikas'.
 • par – kokonaan, läpeensä: par.lektar 'lukea kokonaan', par.kurar 'juosta päästä päähän'.
 • para – jotakin vastaan: para.pluvo 'sateenvarjo', para.vento 'tuulilasi'.
 • pre – aiempi, edellinen: pre.nomo 'etunimi', pre.dicar 'ennustaa'.
 • pseudo – väärä, ei-oikea: pseudo.amiko 'valheellinen ystävä', pseudo.nimo 'salanimi'.
 • retro – takaisin: retro.irar 'mennä takaisin', retro.venar 'palata'.
 • ri – toisto: ri.facar 'tehdä uudestaan', ri.freshigar 'virkistää'.
 • sen – ilman, vailla: sen.denta 'hampaaton', sen.senca 'merkityksetön'.
 • stif – puolisukulaisuus: stif.matro 'äitipuoli'.
 • vice – varallaolo, sijaisuus: vice.prezidanto 'varapresidentti'.

Myös prepositioita voidaan käyttää prefikseinä, esim. kontre 'vastaan': kontre.febra 'kuumeenvastainen'.

Yhdyssanat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdyssanojen muodostaminen on idossa helppoa. Sanaluokkaa osoittavan loppuvokaalin voi jättää pois yhdyssanan alkuosasta:

vapor(o)navo 'höyrylaiva'
kristal(o)klara 'kristallinkirkas'
amoletro 'rakkauskirje'.

Yhdyssanoja muodostettaessa täytyy ottaa huomioon mahdollisesti syntyvät konsonanttirykelmät: mieluummin letrobuxo 'postilaatikko' kuin letrbuxo.

Selkeyden vuoksi on aina mahdollista käyttää yhdyssanan osien välissä yhdysviivaa: vid-punto 'näkökohta', skrib-tablo 'kirjoituspöytä'. Myös sanaluokkaa osoittavan loppuvokaalin voi pitää mukana: mar-salo = maro-salo 'merisuola'.

Yhdyssanailmauksen tilalla voi käyttää myös analyyttista rakennetta: marala salo, salo di maro 'merisuola', letro di amo 'rakkauskirje'.

Tyypissä, jossa määrite kertoo, mikä kantasanan ilmoittama kohde on, voidaan vastaavassa sanaliitossa käyttää johtamatonta a-adjektiivia määritteenä: respondo-letro (letro = respondo) = responda letro 'vastauskirje' Vrt. skribo-tablo (tablo ≠ skribo).