Siirry sisältöön

Iirin kieli/Adjektiivit

Wikikirjastosta

Tämä luku kertoo iirin adjektiiveista.

Adjektiivit taipuvat pääsanansa mukaan suvussa, sijassa ja luvussa: an fear mór "suuri, iso mies", éacht an fhir mhóir "suuren miehen uroteko", na fir mhóra "isot miehet", bád na bhfear mór "isojen miesten vene"; an bhean mhór "suuri, iso nainen", eachtra na mná móire "suuren naisen seikkailu", na mná móra "suuret naiset", ollscoil na mban mór "suurten naisten yliopisto", ts. "yliopisto, josta on valmistunut merkittäviä naisvaikuttajia".

maskuliini, yksikön nominatiivi: an fear mór (adjektiivin perusmuoto)
maskuliini, yksikön genetiivi: an fhir mhóir (heikennys, loppukonsonantin pehmennys)
feminiini, yksikön nominatiivi: an bhean mhór (adjektiivin perusmuoto heikennettynä)
feminiini, yksikön genetiivi: na mná móire (adjektiivin loppuun lisätään -e, tarvittaessa edessä oleva konsonantti pehmennetään)

Viimeiseen tapaukseen on yksi poikkeus: -úil-loppuisten adjektiivien feminiini genetiivimuoto ei lopu -úile, vaan -úla: an bhean dhathúil "kaunis nainen", teach na mná dathúla "kauniin naisen talo".

Monikossa pääte on nominatiivissa -a, genetiivissä päätteetön. Huomaa kuitenkin, että pehmeään (slender) konsonanttiin päättyvät monikkomuodot heikentävät adjektiivin monikon nominatiivissa:

na fir mhóra "suuret miehet", mutta
na mná móra "suuret naiset"

Sitä paitsi sellaiset monikonpäätteet kuin -anna, -acha, -anta, -ta, -te, -í pysyvät muuttumattomina monikon genetiivissä, joten myös niitä seuraava adjektiivi on muuttumaton:

na páirceanna móra "suuret puistot"
is é Baile Átha Cliath cathair na bpáirceanna móra "Dublin on suurten puistojen kaupunki"

mutta:

na fir mhóra "suuret miehet, suurmiehet"
ollscoil na bhfear mór "suurmiesten yliopisto"


Kuten esimerkeistä näkyy, adjektiivi voi edellä olevan substantiivin suvusta ja sijasta riippuen heikentyä ja saada päätteitä; esimerkiksi painottomaan -a:han tai -e:hen päättyviin adjektiiveihin ei kuitenkaan voida lisätä päätteitä, ja myös muiden adjektiivien kohdalla päätteiden käyttö on puhekielessä vähentynyt, koska alkuheikennykset yleensä kertovat riittävän tarkkaan, missä mennään. Adjektiiviattribuutteja ei elävässä iirissä yleensäkään mielellään raahata pääsanan mukana. Jos halutaan kääntää iiriksi vaikkapa sellainen lause kuin: Julmalla, väkivaltaisella miehellä oli kolme herttaista, kilttiä poikaa, luonteva tapa on: Bhí fear ann, agus ba chruálach, foréigneach an cineál fear a bhí ann. Bhí triúr mac muiríne air, agus iad maith macánta. "Oli mies, ja hän oli julma ja väkivaltainen luonteeltaan. Hänellä oli kolmen pojan verran perhettä, ja he olivat kilttejä ja herttaisia."

Adjektiivien komparaatio on iirissä hankalaa, koska iirin adjektiiveilla on vain yksi vertailumuoto, joka voi lauseyhteydestä riippuen olla komparatiivi tai superlatiivi: Sceimhlitheoir cruálach is ea é Máirtín. Is cruálaí Séamus ná Máirtín. Is é Cathal is cruálaí acu go léir. "Máirtín on julma terroristi. Séamus on julmempi kuin Máirtín. Cathal on heistä kaikista julmin."

On aika tavallista, että adjektiivin sijasta käytetään jotain etuliitettä, jolla on adjektiivinen merkitys. Kun sanan alkuun lisätään tällainen etuliite, se aiheuttaa alkukonsonantin heikkenemisen (kuten yleensäkin tapahtuu iirin yhdyssanoissa): dea- "hyvä", duine "ihminen", dea-dhuine "hyväsydäminen, hyvä ihminen", droch- "huono, paha", seans "mahdollisuus, tilaisuus, onni" drochsheans! "eipä onnistu!". Tällaiset etuliitteet ovat muodolliselta kannalta yhdyssanan määriteosia eikä niitä voi taivuttaa eikä komparoida. Kannattaa kuitenkin huomata, että mielellään etuliitteenä käytettävä sana sean (seanfhear "vanha mies", seanbhean "vanha nainen", seancharr "vanha auto", seanteach "vanha talo") on adjektiivi ja voidaan irrottaa erilliseksi sanaksi, jolloin se voidaan myös komparoida: seanfhear is ea é Cathal "Kalle on vanha mies" is ea, ach tá Uilliam níos sine ná Cathal: dháiríre tá Uilliam chomh sean leis na sléibhte "niin on, mutta Ville on vanhempi kuin Kalle: totta tosiaan, Ville on vanha kuin taivas (iiriksi sananmukaisesti vanha kuin vuoret)".

Tavallisesti adjektiivin komparatiivi/superlatiivimuoto on sama kuin sen feminiinin yksikön genetiivi: dathúil - níos dathúla, cruálach - níos cruálaí, trom - níos troime, jne. Iirissä on kuitenkin kourallinen epäsäännöllisiä komparatiiveja/superlatiiveja. (Ohessa kaikkien komparatiivi/superlatiivimuotojen edessä on níos, joka tekee niistä nimenomaan komparatiiveja. Is voi tehdä tästä muodosta merkitykseltään komparatiivin tai superlatiivin sen lauseyhteyden mukaan.)

gránna ruma - níos gráinne
álainn kaunis - níos áille
maith hyvä - níos fearr
olc paha - níos measa
dona huono - níos measa
beag pieni - níos lú
mór suuri, iso - níos mó
furasta helppo - níos fusa
ionúin rakas - níos ansa
te lämmin - níos teo - tämä tosin on myös tämän adjektiivin epäsäännöllinen genetiivi- ja monikkomuoto
breá kiva - níos breátha - samoin tämä on myös sekä feminiini genetiivi että monikko

Murteittain esiintyy myös muita erityispiirteitä; esimerkiksi yksitavuisten adjektiivien komparatiiviin lisätään Connachtin murteissa -cha tai -chte, siis níos teocha/teoichte, níos breácha/breáichte. Ulsterissa taas esim. adjektiivilla gránna "ruma, hirveä" on komparatiivi níos gráice.

Kun halutaan sanoa, että jokin asia "tulee paremmaksi" tai "tulee huonommaksi", iirille tyypillinen ilmaisutapa on, että se "menee parannukseen" tai "menee huonoutta kohti": tá sé ag dul i bhfeabhas (feabhas "hyvyys, paremmuus, hyvä laatu"; i-preposition jälkeen tulee pimennys), tá sé ag dul chun donais (donas "huonous"; chun-preposition jälkeen tulee genetiivi).