Siirry sisältöön

Iirin kieli/Kopula

Wikikirjastosta

Tämä luku kertoo iirin kopulasta.

Kopulalla tarkoitetaan iirin kielessä erityistä olla-verbiä, joka yhdistää toisiinsa kaksi substantiivia, kaksi pronominia tai pronominin ja substantiivin. Kopulan tehtävänä on iirissä luokitella ("auto on ajoneuvo", "hauki on kala", "mies on ihminen"), samaistaa ("Mary McAleese on Irlannin presidentti", "minä olen Kake", "hän on se, joka tämän teki") tai painottaa ("se on Moskovasta kun puhutaan").

Esimerkkejä luokittelulauseista

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Is gléas siúil í an gluaisteán. Auto on kulkuneuvo.

Is iasc é an liús. Hauki on kala.

Is duine é an fear. Mies on ihminen.

Is toradh é an t-úll. Omena on hedelmä.

Is bia úll. Omena on ruokaa.

Luokittelulauseissa luokiteltava on yleensä (koko lajin edustajana) määräisessä muodossa ja luokkaa ilmaiseva sana epämääräisessä. Tällöin sanajärjestys on 1) kopula, 2) luokka, 3) kolmannen persoonan objektimuotoinen pronomini, joka noudattaa luokiteltavan sukua ja lukua, 4) luokiteltava sana määräisessä muodossa.

Pronominin käytöstä huomaa, että maskuliiniin gluaisteán viitataan feminiinisellä pronominilla. Näin tehdään aina, kun kyseessä on kulkuneuvo tai kirja.

Jos luokiteltava on ainesana tai sitä käsitellään sellaisena, sillä ei ole määräistä artikkelia eikä sitä edellä artikkeli. Vrt. yllä "omena on hedelmä", jossa ajatellaan omenaa (úll) konkreettisena kappaleena, mutta "omena on ruokaa", jossa se mielletään aineeksi.

Jos luokiteltava on tekoa ilmaiseva substantiivi tai muuten abstrakti, sen määräinen artikkeli jää pois, eikä sen edessä oleva pronomini noudata välttämättä sukuakaan:

Is cuidiú mór é comhairle mhaith. Hyvä neuvo on suuri apu.

Koska comhairle "neuvo, suunnitelma, päätös, päätetty asia" on feminiini, sen jäljessä tuleva adjektiivi maith "hyvä" on heikennettynä. Miksei sen edessä sitten ole määräistä artikkelia (an chomhairle mhaith) eikä feminiinistä pronominia (í)? Siksi, että tämä ei aivan tarkkaan ottaen luokittele hyvän neuvon käsitettä alakäsitteeksi suuren avun yläkäsitteeksi, vaan luokiteltavana on pikemminkin hyvän neuvon ajateltu sisältö. Pronomini é ei niinkään viittaa kiistämättömän feminiiniin substantiiviin comhairle kuin siihen ajateltuun viestiin tai sanottavaan, joka tuo neuvo on. Ja sellaisiin asiasisältöihin iiri viittaa aina maskuliinisella pronominilla. Maskuliinista pronominia käytetään yleisesti silloin, kun ei muuten osata päättää, kumpi pronomini olisi parempi, ja puhekielessä se onkin vallannut alaa feminiiniseltä siellä, missä ei ole selvästi kyse feminiinisestä henkilöstä (tai kulkuneuvoista) - pronominien käyttö on siis kehittymässä englannin mukaiseksi.

Huomaa vielä vaihtoehtoinen luokittelulauseen rakenne:

gléas siúil is ea í an gluaisteán = is gléas siúil í an gluaisteán

Tässä rakenteessa kummittelee vielä neutri pronomini ea, jota käytetään eräissä kopularakenteissa, vaikka iiristä onkin neutri suku hävinnyt. Tämä is ea -rakenne on erityisen tyypillinen eteläisille (Munsterin) murteille.

Esimerkkejä samaistuslauseista

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Is í Máire Mhac Ghiolla Íosa Uachtarán na hÉireann. Mary McAleese on Irlannin presidentti.

Is mise Kake. Minä olen Kake.

Is tusa Reiska. Sinä olet Reiska.

Is eisean an duine a rinne seo. Hän on se, joka tämän teki.

Esimerkkejä painottavasta kopulasta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Is eisean a rinne seo. Hän se tämän teki.

Is ó Mhoscó atá an scairt ghutháin ag teacht. Puhelu tulee Moskovasta, "se on Moskovasta kun puhutaan."