Kambrikauden räjähdys

Wikikirjastosta

Kambrikausi. Suurin osa nykyisistä eläinkunnan pääjaksoista kehittyi noin kahdenkymmenen miljoonan vuoden kuluessa. Kambrikausi on paleotsooisen maailmankauden vanhin kausi. Se tapahtui noin 570-505 miljoonaa vuotta sitten, silloin merellisten selkärangattomien lajinkehitys kiihtyi nopeasti ja monet merelliset pääjaksot syntyivät. Kambrikaudella merissä esiintyi mm. trilobiitteja ja graptoliitteja; kasvikunnan kehitys oli alkuvaiheessaan ja ainoita kasveja olivat levät. (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:kambrikausi) Eliöt monimuotoistuvat nopeasti. Merten happipitoisuus nousi, saalistajia kehittyy ja monille eläinryhmille, kuten trilobiiteille, kehittyy kova kuori, tämä mahdollisti niiden säilymisen fossiileina. Suurin osa nykyisistä eläinten pääryhmistä, kuten selkäjänteiset, syntyivät. Tätä monimuotoistumista kutsutaan kambrikauden räjähdykseksi. (http://aikavaellus.fi/aikamatka/542/) Kambrikauden räjähdyksen voi päätellä siitä että, fossiilikerrostumiin kehittyi yhtäkkiä monia eri elämänmuotoja. Kambrikauden syynä on epäilty olleen jokin muukin kuin luonnonvalinta. (https://apowiki.fi/wiki/Kambrikauden_r%C3%A4j%C3%A4hdys).