Siirry sisältöön

Kansalaisen oikeudet

Wikikirjastosta

Suomen kansalaisen oikeudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa kaikilla ihmisillä (naisilla, miehillä, köyhillä, rikkailla jne.) on samat oikeudet. Ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Ketään ei saa kohdella eri tavoin sukupuolen, vamman, iän tai uskonnon vuoksi. Kaikilla on oikeus elää rauhassa ja olla vapaa. Jokaisella ihmisellä on sananvapaus, joka tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen voi sanoa mielipiteensä. Ihmiset voivat järjestää vapaasti esim. mielenosoituksia tai kokouksia ja kaikilla on myös oikeus osallistua niihin, mutta kuitenkin ennen mielenosoituksen järjestämistä pitää ilmoittaa siitä myös poliisille. Suomessa ihminen voi valita itse oman uskonnon. Voi olla myös ilman uskontoa. Peruskoulussa lapsilla on oikeus opiskella ilmaiseksi. Suomessa kaikki, jotka ovat yli 18-vuotiaita, saavat äänestää vaaleissa, kuten esim.: eduskuntavaaleissa, presidentti vaaleissa ja kunnallisvaaleissa.


Kansalaisuuden saaminen ja menettäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen kansalaisuuden voi saada syntyessä, ilmoitusmenettelyllä tai hakemuksesta. Jos lapsi on syntynyt ulkomailla, mutta hänen isällään on Suomen kansalaisuus, sitten lapsi saa myös Suomen kansalaisuuden. Kansalaisuuden saamisesta päättää Suomen Maahanmuuttovirasto. Kuitenkin, jos kansalaisuutta hakevan henkilön henkilöllisyydestä on epäselvyyttä, sitten kansalaisuutta ei myönnetä.

Kansalaisuutta on mahdollista menettää ja siitä voi myös vapautua. Suomen kansalainen, joka on tai halua tulla toisen valtion kansalaiseksi, voidaan hakemuksesta vapauttaa Suomen kansalaisuudesta. Hakemusta ei kuitenkin hyväksytä jos hakijalla on Suomessa kotikunta ja hän pyrkii välttämään Suomen kansalaisuuden velvollisuuksia luopumalla Suomen kansalaisuudesta. Jos hakija ei ole minkään muun valtion kansalainen ja hän halua vapautua Suomen kansalaisuudesta, sitten hän voi vapautua Suomen kansalaisuudesta vain sillä ehdolla, että hän saa jonkun muun valtion kansalaisuuden ja tieto toisesta kansalaisuudesta toimitetaan Maahanmuuttovirastoon. Kun selvitys toisen valtion kansalaisuuden saamisesta on toimitettu Maahanmuuttovirastoon, antaa Maahanmuuttovirasto todistuksen kansalaisuudesta vapautumisesta. Kansalaisuuslain tarkoituksena on ehkäistä kansalaisuudettomuutta.

Suomi on hyväksynyt monikansalaisuuden eli kaksoiskansalaisuuden. Se tarkoittaa, että jos Suomen kansalainen saa toisen maan kansalaisuuden, hän ei menetä Suomen kansalaisuutta. Tai, että ulkomaalainen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudesta, kun hän saa Suomen kansalaisuuden. Kansalaisuuden voi Suomessa menettää automaattisesti 22-vuotiaana, jos henkilö, jolla on myös maan kansalaisuus, ei ole ollut riittävässä yhteydessä Suomeen. Silloin Maahanmuuttovirasto ilmoittaa Suomen kansalaisuuden menettämisen uhasta. Kansalaisuuden voi menettää henkilö, joka on saanut kansalaisuuden ilmoituksesta tai hakemuksesta antamalla vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Jos kansalainen on saanut Suomen kansalaisuuden isän kautta ja isyys kumotaan, sitten myös sen henkilön kansalaisuus katoaa.

EU:n jäsenvaltion kansalaiset Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Euroopan unioni eli EU on taloudellinen ja poliittinen liitto. Euroopan unioni syntyi, kun Toisen maailmansodan jälkeen mietittiin, että jos maiden välistä yhteistyötä tiivistetään, niin vältyttäisiin sodilta. Poliittinen ja taloudellinen yhteistyö alkoi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisella 1950-luvun alussa. Noin 50 vuoden aikana kuuden maan aloittama yhteistyö on laajentunut nyt 28 jäsenmaan unioniksi. Suomi on ollut EU:n jäsen vuodesta 1995.

Euroopan unionin kansalaisilla on unionin lainsäädännössä määrättyjä oikeuksia. Kansalaiset voivat vaikuttaa EU-politiikkaan äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa ja myös kansallisissa vaaleissa.   Myös Suomen kansalainen on EU:n kansalainen, sillä Suomi on Euroopan unionin jäsen. Se tarkoittaa, että suomalaisilla on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti unionin alueella. EU-maiden lisäksi liikkumis- ja oleskeluoikeus on myös Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa maissa, kuten Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa ja Sveitsissä. EU:n kansalainen voi viipyä EU- ja ETA-maissa kolme kuukautta. Kolmen kuukauden jälkeen EU:n kansalaisen pitää rekisteröityä paikallis viranomaisille ja todistaa työskentelevänsä tai kykenevänsä muuten elättämään itsensä oleskelu maassa. Tarvitaan myös voimassa oleva sairausvakuutus.

Vertailua Norjan kansalaisuuteen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jos vertaillaan Suomen kansalaisuutta esim. Norjan kansalaisuuteen, sitten huomaamme, että Norjassa ei yleensä myönnetä kaksoiskansalaisuutta. Siellä kaksoiskansalaisuus hyväksytään, jos olet saanut syntyessäsi automaattisesti Norjan kansalaisuuden yhdeltä vanhemmaltasi ja toisen vanhempasi kotimaa noudattaa myös kansalaisuuden periytymisperiaatteita kuten Norja, silloin saat kaksoiskansalaisuuden. Myöskin on mahdollista hakea toisen maan kansalaisuutta, luopumatta Norjan kansalaisuudesta.