Keskustelu:Peruskoulun matematiikka

Sivun sisältöä ei tueta muilla kielillä.
Lisää aihe
Wikikirjastosta
Viimeisin kommentti: 8 vuotta sitten käyttäjältä Ebling Mis aiheessa Wikikirjaprojektin etusivun rakenne

Tällä sivulla keskustellaan Peruskoulun matematiikka -kirjan sisällysluettelosta, rakenteesta ja etusivusta. Jos haluat käydä keskustelua jonkin alasivun sisällöstä, mene kyseiselle sivulle ja klikkaa keskustelua-välilehteä.

Ylätason jako: Luokka-asteittain vai aihepiireittäin.[muokkaa wikitekstiä]

Kumpi on parempi:

 • Sisällysluettelossa ensin jako luokka-asteittain ja sen alla sisältöalueittain (esimerkki alla) Mhumaloja: +1 tälle
  • Luokat 1-2
   • ajattelun taidot
   • luvut ja laskutoimitukset
   • jne jne
  • Luokat 3-6
   • ajattelun taidot
   • luvut ja laskutoimitukset
   • jne jne

VAI

 • Sisällysluettelossa ensin jako sisällöittäin ja sen alla luokka-asteittain (esimerkki alla)
  • Ajattelun taidot
   • luokat 1-2
   • luokat 3-6
   • luokat 7-9
  • luvut ja laskutoimitukset
   • luokat 1-2
   • luokat 3-6
   • luokat 7-9
  • tilastot ja todennäköisyydet
   • luokat 1-2
   • luokat 3-6
   • luokat 7-9

Hahmotelmaa rungosta[muokkaa wikitekstiä]

Tähän keskusteluketjuun voidaan hahmotella runkoa...

 • 1.1.5 Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2
  • 1.1.5.1 S1 Ajattelun taidot
  • yhtäläisyydet, erot ja säännönmukaisuudet
  • vertailu
  • luokittelu
  • järjestäminen
  • syy- ja seuraussuhteet
  • ohjelmoinnin alkeet (vaiheittaiset toimintaohjeet ja niiden testaaminen)
  • 1.1.5.2 S2 Luvut ja laskutoimitukset
   • lukumäärä, lukusana ja numeromerkintä
   • lukumäärien laskeminen, hahmottaminen ja arvioiminen
   • lukujonotaidot
   • lukujen vertailu ja niiden asettaminen järjestykseen
   • lukujen parillisuus
   • lukujen monikerto
   • lukujen puolittaminen
   • luku 1 ja sen hajotelmat
   • luku 2 ja sen hajotelmat
   • luku 3 ja sen hajotelmat
   • luku 4 ja sen hajotelmat
   • luku 5 ja sen hajotelmat
   • luku 6 ja sen hajotelmat
   • luku 7 ja sen hajotelmat
   • luku 8 ja sen hajotelmat
   • luku 9 ja sen hajotelmat
   • luku 10 ja sen hajotelmat
   • kymmenjärjestelmän periaate
   • yhteen- ja vähennyslasku lukualueella 0-20 (mm. päässälaskustrategiat, vaihdannaisuus ja liitännäisyys)
   • yhteen- ja vähennyslasku lukualueella 0-100 (mm. päässälaskustrategiat, vaihdannaisuus ja liitännäisyys)
   • kymmenylitys
   • Kertolaskun käsite
   • 1:n kertotaulu
   • 2:n kertotaulu
   • 3:n kertotaulu
   • 4:n kertotaulu
   • 5:n kertotaulu
   • 10:n kertotaulu
   • jako- ja kertolaskun yhteys
   • murtoluvun pohjustaminen jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin


  • 1.1.5.3 S3 Geometria ja mittaaminen
   • kappaleet
   • tasokuviot (ympyrä, nelikulmio, kolmio)
   • mittaamisen periaate
   • pituus (m, cm)
   • massa (kg, g)
   • tilavuus (l, dl)
  • 1.1.5.4. S4 Tietojenkäsittely ja tilastointi
   • taulukot ja pylväsdiagrammit


 • 1.2.5 Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6
  • 1.2.5.1S1 Ajattelun taidot
   • yhtäläisyydet, erot ja säännönmukaisuudet
   • vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
   • vaihtoehtojen systemaattinen etsiminen
   • syy- ja seuraussuhteet ja yhteydet matematiikassa
   • ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä
  • 1.2.5.2S2 Luvut ja laskutoimitukset
   • lukujen luokittelua
   • lukujen jaollisuus
   • yhteenlaskut päässälaskuina
   • vähennyslaskut päässälaskuina
   • yhteenlasku allekkain
   • vähennyslasku allekkain
   • kertolaskun käsite
   • kerrataan 1-5 ja 10:n kertotaulut
   • 6:n kertotaulu
   • 7:n kertotaulu
   • 8:n kertotaulu
   • 9:n kertotaulu
   • 1-10 kertotaulut
   • kertolaskut allekkain
   • sisältöjako
   • ositusjako
   • lukuyksiköittäin jakaminen
   • lukujen pyöristäminen
   • negatiiviset luvut
   • murtoluvun käsite
   • sekaluku ja murtoluku
   • samannimisten murtolukujen yhteenlaskut
   • samannimisten murtolukujen vähennyslaskut
   • murtolukujen supistaminen
   • murtolukujen laventaminen
   • murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla
   • murtoluvun jakaminen luonnollisella luvulla
   • desimaaliluvun käsite
   • yhteenlaskut desimaaliluvuilla
   • vähennyslaskut desimaaliluvuilla
   • kertolaskut desimaaliluvuilla
   • jakolaskut desimaaliluvuilla
   • prosentin käsite
   • prosenttiluvun ja -arvon ymmärtäminen
   • murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välinen yhteys
   • helppoja laskuja prosenteilla
  • 1.2.5.3S3 Algebra
   • lukujonot
   • tuntemattoman käsite
   • yksinkertaisen yhtälön ratkaiseminen päättelemällä ja kokeilemalla
  • 1.2.5.4S4 Geometria ja mittaaminen
   • kappaleiden rakentaminen, piirtäminen, tutkiminen ja luokittelu
   • lieriöt
   • suorakulmainen särmiö
   • ympyrälieriö
   • kartiot
   • ympyräpohjainen kartio
   • pyramidi
   • muut kappaleet
   • tasokuvioiden rakentaminen, piirtäminen, tutkiminen ja luokittelu
   • monikulmiot
   • kolmiot
   • nelikulmiot
   • muut kuviot
   • ympyrä
   • piste
   • jana
   • suora
   • kulmien piirtäminen, mittaaminen ja luokitteleminen
   • tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen
   • kierto- ja siirtosymmetrian havainnoiminen ympäristöstä
   • koordinaatisto, ensimmäinen neljännes
   • koordinaatisto, (xy)
   • mittakaavan käsite
   • suurennokset
   • pienennökset
   • mittakaava ja kartta
   • mittaaminen
   • piiri (erimuotoiset kuviot)
   • pinta-ala (erimuotoiset kuviot)
   • tilavuus (suorakulmainen särmiö)
   • yksikkömuunnokset yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä
  • 1.2.5.5. S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
   • tietojen kerääminen taulukoiden ja diagrammien avulla
   • tilastolliset tunnusluvut: suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo
   • todennäköisyyteen tutustuminen


 • 1.3.5 Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9
  • 1.3.5.1S1 Ajattelun taidot ja menetelmät


 • 1.3.5.2S2 Luvut ja laskutoimitukset
 • 1.3.5.3S3 Algebra


 • 1.3.5.4S4 Funktiot


 • 1.3.5.5. S5 Geometria

Wikikirjaprojektin etusivun rakenne[muokkaa wikitekstiä]

Hei!

Satuin näkemään tämän projektin, ja toivotan onnea ja menestystä! Saatan myös osallistua mikäli aika antaa myöten. Haluaisin antaa kuitenkin hieman palautetta koskien projektin etusivun nykytilasta:

Ymmärrän että projekti on edelleen alkuvaiheessa, mutta tämä (samoin kuin Peruskoulun ohjelmointi) ovat projektisivuina vähän sekavat. En ole kirjoittanut wikikirjaston puolella aiemmin, joten en tiedä yksityiskohtia mediawikin toiminnasta täällä, mutta ehdottaisin tutustumaan esim. enkku-wikibooksin kirjoihin https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/ ja https://en.wikibooks.org/wiki/Calculus/ projektin ulkoasun puolesta.

Ehdotan että projektin etusivua muokataan hieman selkeämmäksi, tavoitteena suoraan "valmis ulkoasu" (johon lisätään sitten sisältöä sitä mukaa kuin sitä kirjoitetaan), eli käytännössä siirretään nykyistä etusivua kuormittavat OPS:n kuvaukset yms. omille sivuilleen, jotenkin näin:

 • Otsikko ("Peruskoulun matematiikka")
 • Johdanto-osio
  • Oppilaalle ("Hei matikka on hauskaa ... tässä kirjasarjassa ... tjps")
  • Opettajille (lyhyt kappale josta linkki omalle, erilliselle ohjesivulleen)
  • Kirjoittajille (vastaavasti)
 • Vuosiluokat 1-2
  • Opettajille (linkki erilliselle sivulle, jolla nykyinen otsikon "Vuosiluokat 1-2" alainen sisältö, jossa selitetään tavoitteita jne.)
  • S1 (luvun nimi), linkki ja lyhyt, muutaman virkkeen kuvaus (sopiva oppilaan luettavaksi)

jne. Tälläinen rakenne helpottaa suuresti uusien osallistujien työskentelyä (näkee suoraan miltä lopputuloksen on tarkoitus näyttää ja mitä puuttuu).

Ebling Mis (keskustelu) 26. helmikuuta 2016 kello 16.44 (UTC)Vastaa