Keskustelu:S1 Ajattelun taidot ja menetelmät

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Keskeiset sisällöt OPS:n perusteiden mukaan[muokkaa wikitekstiä]

 • 1-2

"Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita. Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.

Ajattelun taidot eivät välttämättä ole muista sisältöalueista erillinen osa, vaan ajattelun taitoja tulee kehittää muiden sisältöalueiden avulla"

  • yhtäläisyydet, erot ja säännönmukaisuudet
  • vertailu
  • luokittelu
  • järjestäminen
  • syy- ja seuraussuhteet
  • Ohjelmointi
   • vaiheittaiset toimintaohjeet ja niiden testaaminen
 • 3-6

"Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Ajattelun taidot eivät välttämättä ole muista sisältöalueista erillinen osa, vaan ajattelun taitoja tulee kehittää muiden sisältöalueiden avulla."

  • yhtäläisyydet, erot ja säännönmukaisuudet
  • vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
  • vaihtoehtojen systemaattinen etsiminen
  • syy- ja seuraussuhteet ja yhteydet matematiikassa
  • Ohjelmointi
   • ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä
 • 7-9

"Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Ajattelun taidot eivät välttämättä ole muista sisältöalueista erillinen osa, vaan ajattelun taitoja tulee kehittää muiden sisältöalueiden avulla."

  • Tähän lisätään sisältöjä