Kiinan kieli/Esittely

Wikikirjastosta

Tällä sivulla opit ensimmäiset kiinankieliset lauseet. Lauseet esitetään Kiinan kielellä sekä pinyinillä että yksinkertaistetulla merkistöllä.

你好! (Nǐ hǎo!) Tervehdys. Kirjaimellinen merkitys on "sinä hyvä". Molemmat sanat sanotaan kolmannessa toonissa (ensin laskeva ja sitten nouseva)

你好马? (Nǐ hǎo ma?) "Mitä kuuluu?". Kirjaimellisesti "sinä hyvä(kö)?". Yleensä käytetään vain hyvien ystävien kesken, kun halutaan kuulla tarkemmin toisen elämänvaiheista. Sana "ma" (马) on kysymyssana, jonka avulla luodaan kysymys, johon vastataan kyllä tai ei. "Ma" tulee aina lauseen loppuun.

很好。 (Hěn hǎo.) "Todella hyvää/hyvin". "Hyvää" vastauksena kysymykseen "Mitä kuuluu?". "Hěn" (很) ei ole yhtä vahva ilmaus kuin suomen "erittäin/todella" vaan on lähinnä liitesana, joka helpottaa puherytmiä.

我会说普通话。 (Wǒ huì shuō pǔtōnghuà.) "Minä osaan puhua kiinaa". "Pǔtōnghuà" (普通话) on mandariinikiinalle Kiinassa käyttöönotettu termi, joka tarkoittaa "yleistä kieltä". Tarkoituksena oli poistaa käytöstä nimitys "mandariinikiina", joka merkitsi enemmän Pohjois-Kiinassa puhuttua murretta.

我说的不好。 (Wǒ shuō de bù hǎo.) "En puhu hyvin". "Bù" (不) on sana, joka tekee lauseen predikaatista kielteisen. "De" (的) on partikkeli, jota käytetään monesti kuvaamaan jotain toimintaa.

我是芬兰人。 (Wǒ shì fēnlán rén.) "Minä olen suomalainen". Suora käännös: "Minä olen Suomi-ihminen". Sana "rén" (人) tarkoittaa "ihmistä". Sen avulla luodaan paljon ihmisiin viittaavia sanoja liittämällä sen halutun sanan perään. Tässä tapauksessa se on liitetty sanan "Suomi" perään muodostaen "suomen kansalaista" tarkoittavan yhdistelmän.

天安门广场在哪儿。 (Tiānānmén guǎngchǎng zài nǎr?) "Missä on Taivaallisen rauhan aukio?". Suora käännös: "Taivaallisen rauhan aukio sijaitsee missä?". Prepositio "zài" (在) ilmaisee jonkin paikan tai asian sijaintia.