Kitarakirja/Sointuluettelo:B7sus4

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <b' e'' fis'' a''>1
}
B7sus4 (H7sus4): b–e–f♯–a
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < b fis' a' e''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < b\4 fis'\3 a'\2 e''\1>1
 }
>>
b
(h)
f♯ a e