Korttipelit/China hand

Wikikirjastosta

Peliin tarvitaan vähintään kaksi pelaajaa. Peli alkaa jakamalla jokaiselle pelaajalle kolme pimeää pöytäkorttia kuvapuoli alaspäin. Näitä kortteja ei saa katsoa. Seuraavaksi jaetaan kolme avointa pöytäkorttia kuvapuoli ylöspäin, yksi jokaisen pimeän pöytäkortin päälle. Tämän jälkeen jaetaan kolme käsikorttia joka pelaajalle.

Korttien jakamisen jälkeen on mahdollista vaihtaa ja/tai niputtaa avoimia pöytäkortteja käsikorttien kanssa, tavoitteena saada mahdollisimman hyvät pyötäkortit. Niputus tarkoittaa kahden tai useamman saman kortin nippu yhden pimeän kortin päällä. Niputuksen jälkeen on otettava pakasta kortteja niin, että jokaisen pimeän kortin päällä on vähintään yksi avoin kortti ja käsikortteja on oltava kolme.

Vaihtojen jälkeen pelin avaa pelaaja, jolla on pienin kortti. Seuraavan pelaajan pitää lyödä yhtä suuri tai suurempi kortti edellisen päälle. Jos pelaajalla ei ole kädessä sopivaa korttia, voi pelaaja nostaa pakasta yhden kortin ns. etukäteen. Jos ei vieläkään sovi, niin pelaaja joutuu nostamaan kortit. Paskahoususta poiketen kymppi kaataa kaikki kortit, kakkonen sopii minkä päälle tahansa ja sen päälle sopii mikä tahansa ja ässä sopii minkä päälle tahansa, mutta sen päälle sopii vain ässä, kakkonen tai kymppi. Lisäksi kuvakortteja saa laittaa milloin vain.

Kun pakasta on nostettu kaikki kortit ja käsikortit loppuvat, pelataan pöytäkorteilla. Kaikki avoimet pöytäkortit tulee pelata ennen pimeitä. Pöytäkortit tulee pelata pöydältä eikä niitä saa ottaa käteen. Pimeitä kortteja ei saa katsoa ennen omaa vuoroa ja silloinkin vain yhden kerrallaan. Jos katsottu kortti ei sovi se otetaan käteen nostettujen korttien kanssa. Pelin voittaa se, joka pääsee ensimmäisenä eroon kaikista pyötä- ja käsikorteista.