Siirry sisältöön

Lintukirja/Tiira-lintutietopalvelu/Havainnon perustiedot

Wikikirjastosta

Yleistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tämä luku kertoo havainnon perustiedoista. Havaintoa kirjattaessa tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

Alkupäivä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alkupäivä tarkoittaa sitä päivämäärää kun havainto on tehty. Päivämäärä on muodossa 20.8.2006. Jos tarkka päivämäärä ei ole tiedossa voit antaa päivämääräksi 0.8.2006 tai jos kuukausikin on epäselvä niin 0.0.2006. Tämä kenttä on pakollinen.

Loppupäivä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Loppupäivä tarkoittaa sitä päivämäärää, jolloin viimeinen havainto samasta linnusta/samoista linnuista on tehty. Päivämäärä samassa muodossa kuin Alkupäivä-kohdassakin.

Laji[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Laji-kenttään kirjoitetaan havaitun linnun nimi. Nimi voi olla suomalaisessa, tieteellisessä tai nimilyhenteen muodossa. Esim. kaikki seuraavat käyvät:

talitiainen, parmaj, Parus major.

Linnun voi hakea Hae laji –linkin kautta. Napsautuksen jälkeen avautuu pienempi ikkuna. Etsi laji –kenttään voi kirjoittaa esim. Hae-painikkeen napsautuksen jälkeen ilmestyy lista niistä linnuista, joiden nimessä esiintyy pöllö-sana. Laji valitaan napsauttamalla haluttua lajia.

Ikkuna sulkeutuu automaattisesti ja valittu nimi siirtyy ilmoituslomakkeelle.

Salaa havainto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Salaa havainto -valinnalla voi piilottaa havainnon muilta käyttäjiltä. Ilmoittaja itse näkee edelleen tekemänsä havainnon ja pystyy sitä myös muokkaamaan. Havainnon salaus voi olla tarpeen esim. uhanalaisen lajin tai aran pesimälajin, kuten pöllön tai haukan kohdalla, erityisesti pesintään viittaavissa havainnoissa. .

Ulkopuolisista ainoastaan järjestelmän ylläpitäjät ja yhdistysten valtuuttamat yhdistyskäyttäjät näkevät havainnon.

Lukumäärä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lukumäärä-kohtaan kirjoitetaan lukuina havaittujen lintujen määrä ilman mitään lisämääreitä, eli n. 20 ei kelpaa vaan pitää olla 20. Mikäli lukumäärä on epätarkka, ensimmäiseen Lisätietoja-kohtaan on syytä laittaa merkintä, BirdLife Suomen suositusten mukaisesti, n 20. Tässä vielä muistutus käytössä olevista lukumäärän noin-merkinnöistä:

 • virhe alle 10 % ilmoitetusta luvusta ei mitään merkkiä
 • virhe 10-25 % ilmoitetusta luvusta n-merkki
 • virhe 25-50 % ilmoitetusta luvusta nn-merkki
 • virhe yli 50 % ilmoitetusta luvusta nnn-merkki

Lisätietoja lyhenteistä saa BirdLife Suomen sivuilta (pdf).

Sukupuoli[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valikossa on valittavana k = koiras, n = naaras ja pariutuneet=pari/pareja. Esim. jos ilmoitat 5 paria, niin anna lukumääräksi 10 ja sukupuoleksi 'pariutuneet'.

Lisätietoja lyhenteistä saa BirdLife Suomen sivuilta (pdf).

Ikä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tiedon voi kirjoittaa tai valita valikosta.

Kun tarkka ikä on tiedossa, se merkitään kalenterivuosina seuraavasti. Esimerkiksi:

 • 1kv = samana vuonna syntynyt lintu
 • 2kv = edellisenä vuonna syntynyt lintu
 • +1kv = vanhempi kuin tänä vuonna syntynyt lintu jne.
 • pp = pesäpoikanen
 • pm = maastopoikanen, lintu, joka ei ole pesässä, mutta ei ole vielä saavuttanut täydellistä lentokykyä
 • fl = mikäli erikseen halutaan osoittaa, että kyse on täysikasvuisesta linnusta, mutta tarkkaa ikää ei tiedetä, käytetään lyhennettä fl

Tiedon voi kirjoittaa tai valita valikosta. Lisätietoja lyhenteistä saa BirdLife Suomen sivuilta (pdf).

Puku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tiedon voi kirjoittaa tai valita valikosta.

Seuraavat lyhenteet ovat käytössä:

 • ad = lintu on puvussa, joka ei enää myöhemmissä sulkimisissa muutu
 • eijp = muu kuin juhlapuku; käsittää kaikki tp-, vp- ja pep-linnut sekä nuoruuspukuiset (ei naaraita, jos juhlapuku)
 • imm = puvun perusteella ei-sukukypsä lintu
 • jp = juhlapuku
 • juv = 1. täydellinen puku
 • n-puk = naaraspukuinen
 • pep = peruspuku (juhlapuvun vastakohta, erityisesti vesilinnuilla)
 • pull = untuvapoikanen (ensimmäisen vuoden heinäkuu)
 • ss = sulkasatoinen, linnussa näkyy sulkimisen merkkejä
 • subad = juv- ja ad pukujen välissä oleva mikä tahansa puku
 • tp = talvipuku (juhlapuvun vastakohta)
 • vp = vaihtopuku (puvussa on kahden puvun höyheniä tai sulkia tai lintu on kulumassa toisesta puvusta toiseen - periaatteessa molemmissa tapauksissa mistä puvusta tahansa toiseen)

Lisätietoja lyhenteistä saa BirdLife Suomen sivuilta (pdf).

Tila[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tilavalikko kuvaa yleensä mitä lintu/linnut tekivät. Tila valikosta poimitaan sellaisia lyhenteitä, jotka kuvaavat parhaiten havaintoa. Tiedon voi kirjoittaa tai valita valikosta. Jos kirjoitetaan useampia lyhenteitä, lyhenteiden välissä tulee olla pilkku ja välilyönti.

Ilmansuunnilla kerrotaan muuttavan linnun lentosuunta. Valittavana on seuraavat lyhenteet:

 • ä = ääntelevät (ei nähdyt)
 • Ä = laulava lintu tai muuten lintu kuuluttaa reviiriään
 • Än = lintu laulaa ja se on nähty
 • E = itä
 • ENE = itäkoillinen
 • ESE = itäkaakko
 • kiert = kiertelevä (lintu liikkuu sinne tänne, selvää suuntaa ei todettavissa)
 • kontr = lintu kontrolloitu, luettu esim. rengas
 • kuollut = kuollut lintu
 • lask = lintu laskeutui, saapui
 • m = muuttava (selvästi muuttavat tai muut samaan tapaan liikkuvat linnut)
 • N = pohjoinen
 • NE = koillinen
 • N-E = pohjoisen ja idän väli, merkitään jos käytetään sektoria
 • NNE = pohjoiskoillinen
 • NNW = pohjoisluoteinen
 • nous = lintu nousi lentoon, lähti
 • NW = luode
 • N-W = pohjoisen ja lännen väli, merkitään jos käytetään sektoria
 • p = paikallinen
 • pysrev = pysyvä reviiri
 • pyyd = pyydystetty
 • reng = rengastettu
 • rev = reviiri
 • rumm = lintu rummuttaa, lähinnä tikat
 • S = etelä
 • SE = kaakko
 • S-E = etelän ja idän väli, merkitään jos käytetään sektoria
 • SSE = eteläkaakko
 • SSW = etelälounas
 • SW = lounas
 • S-W = etelän ja lännen väli, merkitään jos käytetään sektoria
 • var = varoitteleva lintu
 • W = länsi
 • WNW = länsiluode
 • WSW = länsilounas
 • yöm =yömuutto

Kello[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ensimmäinen kelloaika on havainnon tekohetki ja toinen kun lintu viimeisen kerran nähtiin. Kellonaika on muodossa 12:00 tai 12.00.

Lisätietoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tähän kohtaan voi laittaa tarkennuksia havainnon tilasta esim. n 20 (lintuja oli noin 20).

Parvi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jos havaitaan useampia parvia yleensä samaa lajia olevia lintuja, parvet voidaan numeroida juoksevalla numerolla (katso kohta Lisää rivi).

Bongattu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bongattu-valintaan voi laittaa ruksin, jos lintu on nähty bongaamalla, eli havainnoijalla on ollut linnusta tieto ennen havainnon tekoa.

Pesintä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pesintä-valintaan voi laittaa ruksin, jos havainto viittaa pesintään. Tällä tiedolla on merkitystä esimerkiksi automaattisten salausten yhteydessä, pesintään viittaavat havainnot tietyistä lajeista on järjestelmässä salattu.

Lisää/Poista rivi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Napsauttamalla Lisää rivi –linkkiä voidaan lisätä uusi havaintorivi. Tätä käytetään esim. muutonseurannassa, kun saman lajin parvia on useita. Jokainen parvi laitetaan omalle riville.

Poista rivi –linkistä voi poistaa tyhjiksi jääneet rivit.

Lisätietoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lisätietoja-kenttään voi kirjoittaa esim. havaintoon liittyvän tapahtuman.

Atlas[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Atlasindeksit on tässä vaiheessa lisätty Tiiraan lähinnä menossa olevia kunta-atlaksia varten. Atlaskoodit ovat samat kuin valtakunnallisessa lintuatlaksessa. Näin havainnoijien ei tarvitse käyttää ja opetella eri koodeja sen mukaan ilmoittavatko havaintoja kunta-atlaksiin vai valtakunnalliseen lintuatlakseen.

Klikkaamalla Atlas-valikkoa ja viemällä hiiri esiin tulevien numeroiden kohdalle, käyttäjä saa ohjeita oikean indeksin valintaan.

Lisätietoa indekseistä saa Luonnontieteellisen keskusmuseon lintuatlas-sivuilta.