Siirry sisältöön

Lintukirja/Tiira-lintutietopalvelu/Havaintoselain

Wikikirjastosta

Yleistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Havaintoselaimen avulla voidaan hakea ja selata erilaisin perustein järjestelmään tallennettuja havaintoja. Käytettävissä on viisi erilaista hakua: perushaku, laaja haku, omat haut, yhdistyshaut ja valtakunnan haut.


Perushaku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perushaun lomake on seuraavan näköinen:


Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa (kaikkia valittavia kohtia ei tarvitse valita):

Laji: Haettavan linnun nimi voi olla suomeksi tai se voi olla tieteellinen nimi tai nimilyhenne tieteellisestä nimestä esim. cygcyg. Nimen voi hakea myös napsauttamalla Laji-painiketta. Tällöin avautuu seuraavanlainen ikkuna:


Näytä lahkoon kuuluvat nimikkeet: sorsalinnut => varpuslinnut

Näytä heimoon kuuluvat nimikkeet: sorsat => sirkut

Etsi laji: Lajin voi etsiä suomalaisella nimellä, tieteellisellä nimellä tai lyhenteellä.

Valitse lajiryhmä: Vaihtoehtona on vain tällä hetkellä arktiset kahlaajat.

Kun valinta on tehty napsautetaan Hae-painiketta. Tällöin ilmestyy valintaikkunan alapuolelle lista linnuista jotka täyttävät ehdot. Klikkaamalla lajin tunnusta saadaan näkyviin tarkempaa tietoa lajista. Esim. havaintojenmäärän kuluvalta vuodelta, myöhäisin havainto, paljonko järjestelmässä on havaintoja lajista yms.

Listasta voi merkitä / valita halutut lajit ja sen jälkeen kun klikkaa hiirellä Etsi merkittyjä lajeja –painiketta esiin tulee perushaku-lomake, jossa merkityt lajit ovat lajikentässä. Tämän jälkeen annetaan hakukriteerit ja klikataan lopuksi Hae-painiketta. Näin saadaan lista halutuista lajeista ja niihin liittyvistä havainnoista.

Alue: Alueeksi voi valita joko paikallisen yhdistyksen tai koko Suomen.

Kunta: Kunta mistä halutaan etsiä havaintoja. Haun voi suorittaa useammasta kunnasta kerralla erottamalla kunnat pilkulla, esim Iisalmi, Kiuruvesi.

Omat ilmoitukset: Näyttää vain ne havainnot, jotka käyttäjä on itse ilmoittanut järjestelmään (ml. salatut havainnot). Pitää sisällä myös toisten tekemiä havaintoja mikäli tallentaja on vienyt ne järjestelmään.

Omat havainnot: Näyttää vain ne havainnot, joissa käyttäjä on yhtenä havainnoijana riippumatta siitä, kuka havainnon on järjestelmään ilmoittanut (ml. salatut havainnot).

Mielenkiintoiset: Näyttää etukäteen järjestelmään määritellyt kiinnostavat lajit

Lajittelu: Näyttää haetut havainnot järjestettynä ilmoitusajan, lintujen systemaattisen järjestyksen, lukumäärän, havaintopäivämäärän, kunnan tai kuukauden ja päivän mukaan. Viimeisessä vaihtoehdossa ei huomioida vuosia.

Suunta: Ylös-vaihtoehto näyttää havainnot järjestettynä alusta loppuun. Esim. A => Ö tai 1 => 100. Alas-vaihtoehto näyttää havainnot järjestettynä lopusta alkuun. Esim. Ö => A tai 100 => 1.

Ylempi lajittelu tarkoittaa ensisijaista lajittelua, alempi tarkoittaa toissijaista lajittelua. Havainnot voi lajitella vaikkapa ensisijaisesti päivämäärän mukaan ja toissijaisesti systemaattisen järjestyksen mukaan (jolloin samana päivänä havaitut linnut lajitellaan systemaattiseen järjestykseen).

Tänään: Näyttää kuluvan päivän havainnot

Tänään ja eilen: Näyttää kuluvan päivän ja eiliset havainnot

Viimeiset 7 päivää: Näyttää 7 viimeisen päivän havainnot

Viimeiset 30 päivää: Näyttää 30 viimeisen päivän havainnot

Päivämäärä: Näyttää kahden päivämäärän väliset havainnot. Esim. 22.2.2006 – 25.3.2006. Jos valitsee kohdan Päivämäärä, mutta ei täytä päivämäärä-kenttiä, näyttää järjestelmä havainnot ilman päivämäärärajoituksia.

Päivämäärä-kohdassa voi täyttää vain alkupäivämäärän ja jättää loppupäivämäärä tyhjäksi, jolloin havainnot näytetään siitä päivästä lähtien. Samalla tavalla alkupäivämäärän voi jättää tyhjäksi ja täyttää vain loppupäivämäärän, jolloin näytetään havainnot siihen päivämäärään asti.

Aika-alue: Näyttää havaintoja tietyltä päivämääräväliltä useiden eri vuosien ajalta. Esimerkiksi 1.4. - 30.4. hakee kaikki huhtikuiset havainnot kautta aikojen. Huomaa laittaa yllä oleva päivämäärävalitsin vapaan päivämäärähaun kohtaan (voit halutessasi jättää vapaan päivämäärähakukentän tyhjäksi).

Näytetään tuloksia: Vaihtoehdoilla määritellään montako havaintoriviä yhdellä sivulla näytetään.

Esimerkkejä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omat havainnot:

Päivämäärän ensimmäiseen kohtaan 1.1.2000 ja toiseen 31.12.2006, tarvittaessa tuloksen voi järjestää esim. päivänmäärän mukaan ylös, alueeseen koko Suomi, valitaan omat havainnot kohta. Lopuksi napsautetaan Hae-painiketta. Tällöin havainnot listautuvat niin, että ylinnä ovat tuoreimmat havainnot.

Havaintoa pääsee muokkaamaan kynä-kuvakkeesta .

Havainnon voi poistaa roskakori-kuvaketta napsauttamalla .

Lukko-kuvake havainnon edessä tarkoittaa sitä, että se on salattu .

Sigma-kuvake havainnon edessä tarkoittaa sitä, että havainto on koontihavainto .

Se koostuu useammasta havainnosta jotka on tehty samasta linnusta. Koontihavainnon tarkemmat tiedot saa näkyviin napsauttamalla linnun nimeä. Alla olevassa koontihavainnossa on yhdistetty 26.5.2006 ja 27.5.2006 havaittu sama pensassirkkalintu. Koontihavainnon tekee yhdistyskäyttäjä. Mikäli havainnontekijän mielestä yhdistäminen on tehty väärin, niin siitä voi tiedottaa yhdistyksen havaintovastaavalle tai jollekin muulle yhdistyksen toimihenkilölle.Oman kunnan havainnot:

Kunnan kohtaan kirjoitetaan asuinkunnan nimi. Halutessa lajittelun voi asettaa siten, että ylimmäksi tulee tuoreimmat havainnot eli valitaan päivämäärä ja suunta ylös. Valinta kohtaan kaikki.

Tietyn lajin havainnot kuukauden ajalta:

Lajinimen kohtaan esim. telkkä. Valitaan viimeiset 30 pv. Lajittelu voi olla päivämäärän mukaan ja suunta on ylös. Alueeksi koko Suomi, mikäli halutaan katsoa koko maan havainnot. Valinta kohtaan kaikki. Näin esim. keväällä voi seurata tietyn lajin muuttoa.

Kun valinnat on tehty, lopuksi napsautetaan Hae-painiketta. Haun tulokset listautuvat valintojen alle. Listaan mahtuu yhteensä 25 havaintoa kerrallaan. Mikäli havaintoja on enemmän, seuraava-linkkiä napsauttamalla saa näkyviin seuraavat 25 havaintoa. Takaisin pääsee napsauttamalla edellinen -linkkiä. Havaintoja voi tarkastella myös karttasovelluksessa klikkaamalla Näytä havainnot kartalta –linkkiä. Listassa olevia havaintoja pääsee tarkastelemaan napsauttamalla lajinimeä. Mikäli napsautetaan paikan nimeä, esiin tulee kartta josta voi tarkastella havaintopaikan sijaintia. Haun voi tallentaa napsauttamalla Tallenna haku –painiketta.

Näytä havainnot kartalla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Haun tulokset saa näkymään kartalta kun napsauttaa Näytä havainnot kartalla –linkkiä. Eteen avautuu pienempi selainikkuna, jossa on suurena Suomen kartta, jossa on sinisiä pisteitä.

Ikkunan ylälaidassa on seuraavanlaisia työkaluja:

Plus-merkillä voi karttaa zoomata eli lähentää tai suurentaa.

Miinus-merkillä voi karttaa loitontaa.

Nelipäisellä nuolella voi siirtää kartan keskipistettä.

Tämä suurentaa kartan koko Suomen kokoiseksi

Hae kartalta-merkillä voi hakea rajattavan alueen havaintojen tiedot.

Viivaimella voi mitata karttapisteiden välimatkoja. Kun tätä työkalua käytetään, tulee sen rinnalle uusi viivain.

Punaisella rastitettu viivain lopettaa mittaamisen.

Zoomauksen suuruutta/nopeutta voi muokata valitsemalla kertoimeksi 1 – 10. Kerroin vaikuttaa niin suurennokseen kuin loitonnukseen/pienennykseen.

Kun hiiri viedään kuvakkeen päälle, ilmestyy näkyviin opaste työkalun käytöstä. Työkalut otetaan käyttöön siten, että haluttua kuvaketta napsautetaan ja sen jälkeen hiiri viedään kartan päälle ja napsautetaan.

Havaintojen tietojen haussa valitaan ensin rajaustyökalu napsauttamalla Hae kartalta -painiketta. Halutut havainnot rajataan napsauttamalla ensin hiirellä haluttujen havaintojen lähellä ja siirtämällä hiirtä kunnes muodostuu halutun kokoinen alue. Toinen napsautus hakee alueen sisään jäävät havainnot.

Tämän jälkeen ikkunan oikeaan laitaan tulee tarkempi lista valituista havainnoista. Listaan mahtuu kerralla 25 havaintoa. Mikäli havaintoja on tätä enemmän, listauksen lopussa on seuraava-painike, josta saa näkyviin lisää havaintoja. Yksittäisen havainnon kaikki tiedot saa näkyviin napsauttamalla tiedot-linkkiä. Tämä avaa uuden ikkunan, jonka voi sulkea ikkunan oikean ylälaidan rastista.

Mitattaessa etäisyyksiä napsautetaan ensiksi viivainta ja sitten kartalta haluttua aloituskohtaa. Tämän jälkeen hiiri viedään lopetuskohtaan ja klikataan toisen kerran. Esiin ilmestyy näiden kahden pisteen välinen matka metreinä.

Laaja haku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Laaja haku on hyvin samanlainen kuin perushaku. Siihen on vain lisätty seuraavat vaihtoehdot:


Paikka: Huom! Toistaiseksi tämä vaihtoehto ei ole käytössä!


Seuraavat lisäykset on tehty sen takia, että joillakin yhdistyksillä toimialue on maantieteellisesti erilainen kuin havaintojenkeruualue.

Keruualue: Hakee yhdistyksen havaintojenkeruualueen havaintoja.

Toimialue: Hakee yhdistyksen toimialueen havaintoja.

Muuttavat: Hakee niitä havaintoja, joissa havaitut linnut on merkitty muuttaviksi (m). Huom! N,NE,yöm, jne. tulkitaan myös muuttaviksi.

Paikalliset: Hakee niitä havaintoja, joissa havaitut linnut on merkitty paikallisiksi (p) Huom! Reng, Ä, Än, jne. tulkitaan myös paikallisiksi.

Kaikki: Hakee kaikkia havaintoja.

Harvinaisuudet: Näytä valtakunnantason harvinaisuudet.

Aika: Näytä valtakunnantason tai paikallistason fenologisesti (mielenkiintoinen ajankohta) mielenkiintoiset havainnot.

Määrä: Näytä valtakunnan tai paikallistason lukumäärällisesti mielenkiintoiset havainnot.

Minimiyksilömäärä: Haun rajoittaa antamalla minimiyksilömäärän.

Mielenkiintoiset määritelmä puuttuu laajasta hausta.

Omat haut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Havaintoselaimessa tehdyn haun voi tallentaa itselleen myöhempää käyttöä varten. Kun haku on suoritettu (valinnat tehty ja napsautettu Hae-painiketta), Hae-painikkeen oikealle puolelle ilmestyy Tallenna haku -painike.


Tätä napsauttamalla tulee näkyviin täyttöruutu, johon voi kirjoittaa juuri tehdyn Haun-nimen. Lopulta vielä napsautetaan Tallenna-painiketta.

Tallennetut Omat haut saa näkyviin napsauttamalla ikkunan vasemmassa laidassa olevaa Omat haut –linkkiä.


Mikäli hakuja on jo tallennettu, näkyvissä on niiden nimet ja roskakori. Nimeä napsuttamalla saadaan tallennettu haku näkyviin. Roskakoria napsauttamalla saadaan tallennettu haku poistettua järjestelmästä. Käyttäjältä vielä varmistetaan poisto ja vastaamalla tähän OK tallennettu haku häviää.


Yhdistyshaut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Paikalliset lintuyhdistykset voivat tallentaa valmiita hakuja käyttäjille. Näitä ei voi tavallinen käyttäjä poistaa mutta hän voi muokata niitä ja tallentaa tarvittaessa itselle omiin hakuihin.


Valtakunnan haut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

BirdLife Suomi voi tallentaa valmiita valtakunnallisia hakuja käyttäjille. Näitä ei voi tavallinen käyttäjä poistaa mutta hän voi muokata niitä ja tallentaa tarvittaessa itselle omiin hakuihin.