Lukion taulukot/Sähkö- ja magnetismioppi

Wikikirjastosta

Sähkö- ja magnetismioppi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suure/aihe Tunnus Kaava Yksikkö Selityksiä
virta A perussuure
varaus C
jännite V
pistemäisten varausten välinen voima N ε0 = sähkövakio, ks. Lukion taulukot/Vakioita
Coulombin laki
kenttävoimakkuus N/C,
V/m
potentiaaliero V
— homogeeninen kenttä V
pistevarauksen
— sähkökentän voimakkuus V/m
— potentiaali V
kentässä olevan varauksen potentiaalienergia J
kondensaattorit
— kapasitanssi F
levykondensaattori
— sarjaan kytkettynä
— rinnan kytkettynä
— sähkökentän energia J
suhteellinen permittiivisyys F/m
yhdensuuntaisten virtajohtimien
välinen voima
μ0 = tyhjön permeabiliteetti, ks. Lukion taulukot/Vakioita
magneettivuon tiheys T
— suora virtajohdin
— ympyräjohdin
— pitkä käämi
— toroidi
Biotin ja Savartin laki
magneettivuo Wb
magneettikentän voimakkuus A/m
suhteellinen permeabiliteetti
magneettikentässä
— varattu hiukkanen
— suora virtajohdin
— käämi
induktiojännite
— käämissä
— itseinduktiossa
induktanssi H
— pitkä käämi
magneettikentän energia
resistanssi Ω
— johtimen
— sarjassa
— rinnan
resistiivisyys Ωm
sähköenergia J, eV
sähköteho W
sinimuotoinen vaihtovirta
— vaihtojännite V
— tehollinen jännite V
— tehollinen virta A
— teho W
— reaktanssi
• induktiivinen Ω
• kapasitiivinen Ω
— RCL-piiri
• jännite
• virta
• impedanssi
• vaihe-ero
värähtelypiiri
— resonanssitaajuus
sähkömagneettisen säteilyn
nopeus
muuntaja
— muuntosuhde