Siirry sisältöön

Lukion taulukot/Yleistä

Wikikirjastosta

ALKUSANAT Nämä taulukot on tarkoitettu keskiasteen oppilaitosten käyttöön. Ne sisältävät matematiikan, fysiikan, kemian ja tähtitieteen numeerisia taulukoita, matematiikan peruskaavoja, Sl-järjestelmän suureet ja yksiköt, fysiikan ja kemian tärkeimmät laskukaavat sekä tietotekniikkaa.

Matematiikan osuus sisältää aikaisempaa vähemmän numeerisia taulukoita, koska laskimen käyttö on poistanut niiden tarpeen. Matematiikan laskukaavoja on sen sijaan lisätty melkoisesti. Lukion keskeiset matematiikan kaavat ovat kirjassa.

Fysiikan standardien lisäksi taulukkokirjassa on laaja laskukaavojen kokoelma ja muuta hyödyllistä tietoa. Kemian osuuteen kuuluu laajojen numeeristen taulukoiden lisäksi myös tarpeellinen kaavakokoelma.

Matematiikan, fysiikan ja kemian määritelmät ja kaavat on ryhmitetty yhteen, samoin numeeriset taulukot.

Tietotekniikan osuus on vähäinen, vain ASCII-koodit ja Pascalkielen perusrakenne ovat mukana. Näiden tietojen liittäminen helpottaa ohjelmointia ja erikoismerkkien käyttöä tietokonetyöskentelyssä.

Tähtitieteen osuus on edelleenkin vaatimaton, koska sen osuus keskiasteen koulujen oppimäärissäkin on vähäinen.

Helsingissä 13.12.1990

Tekijät

Ylioppilastutkintolautakunta on hyväksynyt tämän teoksen käytettäväksi ylioppilastutkinnon matematiikan kokeissa ja reaalikokeessa. Taulukoihin ei saa tehdä lisämerkintöjä, jos sitä halutaan käyttää ylioppilaskokeissa.