Siirry sisältöön

Luokka:6X

Wikikirjastosta

TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS KOTITALOUS. LIIKETALOUS. LIIKENNE

  1. SOVELLETUT TIETEET
  2. ATK. TIETOTEKNIIKKA. TIETOLIIKENNE. VIESTINTÄTEKNIIKKA
  3. METALLITEOLLISUUS. KONETEKNIIKKA. LIIKENNEVÄLINEET SÄHKÖTEKNIIKKA
  4. KAIVANNAISTEOLLISUUS. KEMIANTEOLLISUUS
  5. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS. TEKSTIILITEOLLISUUS NAHKATEOLLISUUS. HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS
  6. KÄSITYÖ. KOTITEOLLISUUS
  7. RAKENNUSTEKNIIKKA
  8. MAA- JA METSÄTALOUS. ELINTARVIKETEOLLISUUS. BIOTEKNIIKKA
  9. KOTITALOUS. LAITOSTALOUS
  10. LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE

Tämä on yleisten kirjastojen kymmenluokittelun (YKL) mukainen pääluokka. Luokittelu on saatavissa kokonaisuudessaan www-sivulta http://ykl.kirjastot.fi/. Lisäohjeita luokittelusta Wikikirjastossa on ohjeessa.