Siirry sisältöön

Maailman historia/Sanasto

Wikikirjastosta

A[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Abolitionismi:1700-luvun lopussa ja 1800-luvulla orjakauppaa vastustanut liike, joka toimi mm. Yhdysvalloissa sekä Iso-Britanniassa.

Ahimsa: Intialainen väkivallattomuuden periaate.

Allianssi: Liitto.

Ancien régime: Ranskan ”vanha valta”, ajanjakso ennen valtiojärjestelmän muutosta, etenkin Ranskan suurta vallankumousta (1789) edeltänyt aika. Myös kuvaannollisesti: ”entisajan henki”, olleet olot.

Angloamerikkalainen: Englantilais-amerikkalainen tai kansallisuudeltaan englantilaista alkuperää oleva pohjoisamerikkalainen.

Antifasistinen: Fasismin vastainen.

Antikommunistinen: Kommunisminvastainen.

Antimilitarismi: Sodan tai sotavoimien (vaikutusvallan) vastustaminen. Antimilitaristi: Sodan tai sotavoimien vastustaja. Antimilitaristinen: Sodanvastainen, sotilasvoimavastainen.

Antisemiitti: Juutalaisvihaaja, juutalaisia vihaava henkilö. Antisemitismi: juutalaisvastaisuus, juutalaisviha, vihamielinen suhtautuminen tai toiminta juutalaisia kohtaan. Antisemitistinen: juutalaisvastainen, juutalaisvihamielinen.

Antiutopia: Ihanneyhteiskunnan pelottava muunnos.

Antropofagi: Ihmissyöjä. Antropofagia: ihmissyönti.

Antropoidi: 1) Ihmisapina. 2) Apinoiden alalahko. Antropoidinen: 1) Ihmisapinoita muistuttava. 2) Ihmistä muistuttava.

Apartheid: Etelä-Afrikan tasavallassa vuoteen 1991 harjoitettu, lailla toteutettu rotuerottelu. Sanaa käytetään myös yleisesti rotuerottelusta.

Arjalaiset: Etu-Intian ja Iranin ylängön asukkaiden itsestään käyttämä nimitys. Heidän indoeurooppalaisesta kielestään kehittyivät intialaiset ja iranilaiset kielet eli arjalaiset (indoarjalaiset, indoiranilaiset, indoiraaniset) kielet. Natsien rotuopin käsite 'arjalainen' merkityksessä ei-juutalainen, ei perustu todellisuuteen.

Arkontti: 1) Viranhaltija muinaisessa Ateenassa. 2) Heimojumala.

Arsenaali: Asevarasto.

Aselepo: Varsinaista rauhantekoa edeltävä vihollisuuksien lopettaminen.

Assyriologia: Assyriantutkimus, muinaisen Assyrian ja Babylonian sekä lähimaiden tutkimus.

B[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Brittiläinen imperiumi: Britannia ja sen siirtomaat.

Buddhalainen: 1) Buddhalaisuuden kannattaja. 2) Buddhalaisuuteen kuuluva, sen mukainen.

Bulla: Paavin, katolisen kirkon johtajan, juhlallinen asiakirja.

D[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Daavidin tähti, daavidintähti: Kahdesta päällekkäisestä kolmiosta koostuva, kuusisakaraisen tähden muotoinen kuvio. Daavidintähti on perinteinen juutalaisuuden tunnus: se esiintyy muun muassa Israelin lipussa. Geometrisesti kuvio on kuusikanta. Heprean kielellä kuvio on kirjaimellisesti daavidinkilpi. Daavidintähti kaiverretaan usein juutalaisten hautakiviin. Euroopan juutalaisille Ranskan suuri vallankumous 1789 merkitsi syrjityille juutalaisille vapaampaa kautta, ja he valitsivat daavidintähden kristittyjen ristiä vastaavaksi tunnukseksi.

Dalai-lama: Tiibetin lamalaisuuden uskonnollinen johtaja.

Demilitarisiointi: Aseistariisunta.

Diplomatia: Kansainvälisten suhteiden hoitamisen taito.

Dominio: Britannian siirtomaille myönnetty sisäinen itsehallinto.

Druidi: Druidit olivat kelttiläisten kansojen pappisluokan jäseniä, joita esiintyi Brittein saarilla ja Galliassa noin 2 000 vuotta sitten. Druideista on vain vähän tietoa. Käsitys druideista valkoiseen kaapuun pukeutuneina, valkopartaisina vanhuksina on 1800-luvun romantiikan luomus. Viihteen tunnetuimmat druidihahmot ovat kuningas Arthurin taruston velho Merlin ja sarjakuvahahmo Akvavitix. Kirjallisuutta: Sjöblom, Tom: Druidit: Tietäjiä, pappeja ja samaaneja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006.

Dynastia: Hallitsijasuku.

Dystopia: Pelottava yhteiskunta.

E[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ekklesia: 1) Ateenan kansankokous. 2) Kristinuskoa, kristillistä kirkkoa kuvaava sana.

Eliitti: Valiojoukko, hienosto, ylintä valtaa käyttävä joukko.

Etupiiri: Sopimuspohjainen tai yksipuolisesti esitetty aluevaatimus.

Evankelinen: 1) Kristillistä evankeliumina edustava. 2) Protestanttinen.

Evankelisluterilainen, evankelis-luterilainen: Luterilainen.

F[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Falangi: 1) Eräs antiikin taisteluyksikkö. 2) Eräitä oikeistolaisia järjestöjä ja puolueita.

Federalismi: Liittovaltioperiaate.

Federaatio: Liittovaltio.

Freudilainen: 1) Freudilaisuuden mukainen. 2) Freudilaisuuden kannattaja.

Futurologinen: Tulevaisuuteen tai tulevaisuudentutkimukseen liittyvä tai kuuluva.

H[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Helluntailaisuus: Helluntaiherätys eli helluntailaisuus on kristinuskon suurin protestanttinen suuntaus. Helluntaiherätys ssyntyi 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa. Perinteiseen helluntailaisuuteen kuuluu arviolta 115 miljoonaa jäsentä. Helluntailaisten tilaisuuksissa korostuu uskonnollinen kokemus. Lapsia ei automaattisesti liitetä helluntaiseurakuntien jäseneksi, vaan liittyminen tapahtuu ottamalla vapaaehtoinen kaste, niin sanottu uskovien kaste. Helluntaiherätyksellä on Suomessa noin 45 400 jäsentä (2006). Suomen helluntaiherätyksellä on muun muassa suuret kesäjuhlat juhannuksena sekä kristillinen kansanopisto.

Hindu: Hindulaisuuden tunnustaja.

Historiatiede: Historiantutkimus.

Huippukokous: Valtionjohtajien kokous.

Hymni: Uskonnollista tunnetta ilmentävä laulu.

I[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Identiteetti: Ominaislaatu, yksilöllisyys. Kansallinen identiteetti = tietoisuus kuulumisesta tiettyyn kansakuntaan.

Imperialismi: Siirtomaiden valloittaminen, heikompien alistaminen kansainvälisessä politiikassa.

Inflaatio: Rahanarvon aleneminen, hintatason nousu.

Integraatio: Yhdentyminen, yhteistyön syveneminen.

Interventio: Puuttuminen toisen valtion sisäisiin asioihin, myös sotilaallinen hyökkäys.

J[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jainalaisuus: 500-luvulla eaa. kehittynyt intialainen uskonto.

Jihad: Islamissa taistelu uskon puolesta. Länsimaissa sana on usein käännetty ilmaisuksi ”pyhä sota”. Islamin itsensä piirissä käsitykset jihadin luonteesta vaihtelevat.

K[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansalaisyhteiskunta: Vapaaseen osallistumiseen perustuva yhteiskunta.

Kansallinen vähemmistö, vähemmistökansallisuus: Maan valtaväestöön kuulumaton, jotakin muuta kansallisuutta edustava väestönosa.

Kansallisvaltio: Samaa kansallisuutta edustavan ja samaa kieltä puhuvan väestön muodostama valtio.

Katedraali, tuomiokirkko: Kristillinen pääpyhäkkö.

Kollektivoida: Ottaa valtion omistukseen, kansallistaa

Kolonialismi: Siirtomaiden hyväksikäyttö.

Konflikti: Selkkaus, yhteenotto.

Korporaatio: Järjestö, yhdistys.

Kriisienhallinta: kansainvälisen yhteisön pyrkimys ehkäistä väkivaltaisia yhteenottoja.

Kulttuurien kamppailu: Yhdysvaltalaisen politiikan tutkijan Samuel P. Huntingtonin esittämä väite, jonka mukaan ihmisten maailmanyhteisö jakautuu kahdeksaan kulttuuripiiriin, jotka ovat saaneet entistä suuremman merkityksen kuhunkin kulttuuripiiriin kuuluvien ihmisten laajimpana samastumiskohteena. Näiden toisistaan poikkeavien valtarakenteiden törmäykset olisivat tulevien maailmanselkkausten alkuperä. Kirja on nähty vastauksena Francis Fukuyamalle, jonka mukaan länsimainen kansanvalta ja markkinatalous leviäisivät koko maailmaan. Eniten huomiota Huntington kiinnitti länsimaisen ja islamilaisen kulttuurin välisiin suhteisiin.

L[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liennytys: Suurvaltasuhteiden parantuminen kylmän sodan aikana.

Liikekannallepano: armeijan saattaminen valmiustilaan, toimintakuntoon.

Liittovaltio: osavaltioiden muodostaman liiton pohjalle rakentuva valtio.

Liitännäisjäsen: Täysjäsentä väljemmin ja vähemmin sitoumuksin liittynyt jäsen.

Likvidointi: Väkivaltainen tuhoaminen, poliittinen puhdistaminen.

M[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mandaatti: Toimeksiantosopimus.

Marxismi: Marxilaisuus.

Marxismi-leninismi: Leniniläinen marxilaisuus.

Militarismi: Sotaisuus, sotilasvalta.

Motiivi: Vaikutin, syy, peruste.

N[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Neekeri: Paremmin: mustaihoinen afrikkalainen, musta.

P[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Poliittinen turvapaikka: Oleskelulupa, joka on myönnetty toisen maan kansalaiselle sillä perusteella, että tämä on joutunut omassa maassaan poliittisen tai muun vainon kohteeksi.

Populismi: Kansansuosion kosiskelu.

Potentiaalinen: Mahdollinen, ajateltavissa oleva.

Propaganda: Järjestelmällinen pyrkimys vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin.

Protektoraatti: Suojelualue.

S[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Siirtolaisuus: Maastamuutto, jonka tärkein vaikutin on paremman toimeentulon saavuttaminen.

Siirtomaavalta: Siirtomaita hallitseva valta, siirtomaita omistava valtio.

Skisma: Kiista, riita.

Sivilisaatio: Kulttuuripiiri.

Strategia: Sotaoppi, sotasuunnitelma.

Status quo: Vallitseva tilanne.

Suvereenius: Itsemääräämisoikeus, itsenäisyys, ylivoimaisuus.

Synagoga: Juutalaisten pyhäkkö.

T[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Taktiikka: Taistelutaito, tapa käyttää joukkoja ja aseita taistelun päämäärän saavuttamiseksi.

Terrorismi: Vallitsevan järjestelmän tai vastustajan horjuttaminen väkivallanteoilla.

Traditionalismi: Perinteisiin nojautuminen.

U[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ultimaatumi: Uhkavaatimus.

V[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valistusfilosofi: Valistusajattelija.

Valtionpäämies: Valtionjohtaja.

Vasallivaltio: Suurvallan alistama, sen etuja palveleva valtio.

Veto-oikeus: Oikeus kiistää tehty päätös.

Viisumi: Matkustuslupa.

Volonté généralé: Yleistahto (Jean-Jacques Rousseau).

Z[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Zeitgeist (saks.): Ajanhenki (G. W. F. Hegel).