Siirry sisältöön

Malline-moduuli

Wikikirjastosta

Mallineet ovat sivuja, joiden avulla saman sisällön voi esittää useammalla sivulla. Tämä tapahtuu asettamalla malline toiselle sivulle. Mallineeseen tehdyt muokkaukset näkyvät kaikilla niillä sivuilla, joihin malline on asetettu. Esimerkiksi Malline:Tyyliopas on navigaatiomalline, joka on avuksi samaan kokonaisuuteen kuuluvia sivuja selattaessa. Tämä malline voitaisiin sijoittaa sivulle merkinnällä {{Tyyliopas}}. Monet mallineet myös laittavat artikkelin automaattisesti sopivaan luokkaan. Mallineen suurin hyöty saavutetaan silloin, kun sama asia tulisi toistaa samalla tavalla useilla eri sivuilla. Malline voi sijaita kahdessa eri nimiavaruudessa. Yleisimmin mallineen tunnistaa etuliitteestä Malline: nimessä, mutta myös artikkelin alasivu voi toimia mallineena.

Kun malline vaatii parametreja eli arvoja jotka määrittävät mallineen sisältöä, lisätään ne mallineen nimen perään pystyviivalla eroteltuna:

{{Mallineen nimi | 1 | 2 | 3}}
{{Mallineen nimi | parametri2 = 2 | parametri1 = 1 | parametri3 = 3}}
{{Mallineen nimi | 1 | 2 | parametri4 = 4}}

Alasivun kutsuminen artikkelissa tapahtuu muuten samoin kuin mallinekutsu, mutta mukaan täytyy liittää vinoviiva nimen eteen:

{{/Alasivu}}

Artikkelin alasivun kutsuminen toisella alasivulla taas tapahtuu liittämällä nimen eteen ../ :

{{../Alasivu}} 

Myös alasivut osaa käsitellä parametreja samalla tavalla kuin mallineet, pystyviivalla eroteltuna:

{{/Alasivu|1|2|3}}
{{/Alasivu|parametri2=2|parametri1=1|parametri3=3}}
{{/Alasivu|1|2|parametri4=4}}
 

Tarvittaessa sivulle voidaan liittää myös toinen artikkeli:

{{:Toinen artikkeli}}

Tätä menetelmää käyttäen samansisältöisiä tietomoduulisivuja voidaan sisällyttää useille sivuille. Ennen uuden mallineen luomista on hyvä tarkastaa mallineluokan avulla ettei kukaan ole jo luonut vastaavanlaista mallinetta jota tarvitsisit sivullasi. Mallineisiin voidaan lisätään toiminnallisuutta parametreilla ja funktioilla.

Lisätietoja: Malline