Siirry sisältöön

Malline:Bassokirja/Säestyskuvio

Wikikirjastosta
 • nuotit: Nuotit sellaisena kuin ne annetaan Lilypondissa. Putkimerkki (|) pitää vaihtaa katkoputkimerkiksi (¦)
 • midinuotit: Nuotit joista generoidaan ääni. Jos ei anneta, käytetään nuotit-parametrin nuotteja.
 • tempo: Ääniesimerkin tempo; ei näy nuottikuvassa
 • tahtilaji: Esimerkin tahtilaji
 • toistoja: Toistojen määrä. Oletus 4.
 • swing=1: Lisää yläpuolelle merkinnän . Huom. lisää vain merkinnän. Sopivat noutot pitää antaa midinuotit-parametrilla
 • nowiki=1: Näyttää generoidun Lilypond-koodin
{{Bassokirja/Säestyskuvio
 | nuotit = c8 c e e g g a a ¦
  bes8 bes a a g g e e
 | midinuotit = \tuplet 3/2 { c4 c8 } \tuplet 3/2 { e4 e8 } \tuplet 3/2 { g4 g8 } \tuplet 3/2 { a4 a8 } ¦
  \tuplet 3/2 { bes4 bes8 } \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { g4 g8 } \tuplet 3/2 { e4 e8 }
 | tempo = 110
 | tahtilaji = 4/4
 | toistoja = 2
 | swing = 1
}}

Tulostus:

\version "2.18.2"

\header {
 tagline = ##f
}

\paper {
 raggedright = ##t
 raggedbottom = ##t
 indent = 0\mm
}

%% Nuottikuvan generoiva koodi.
\score {
 <<

  \relative c, {
  \time 4/4
  \numericTimeSignature
  \key c \major
  \clef "bass_8"
  

  c8 c e e g g a a |
    bes8 bes a a g g e e

}
 >>
 \layout {}
}

%% Miditiedoston generoiva koodi.
\score {
 <<
  \relative c, {
  \time 4/4

  \key c \major
  \clef "bass_8"
  \set Staff.midiInstrument = "electric bass (finger)"

  \repeat unfold 2 {
    \tuplet 3/2 { c4 c8 } \tuplet 3/2 { e4 e8 } \tuplet 3/2 { g4 g8 } \tuplet 3/2 { a4 a8 } |
      \tuplet 3/2 { bes4 bes8 } \tuplet 3/2 { a4 a8 } \tuplet 3/2 { g4 g8 } \tuplet 3/2 { e4 e8 }
  }
}
 >>
 \midi {
  \context { 
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 110 4)
  }
 }
}