Malline:Kirjaviite

Kohteesta Wikikirjasto
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Mallineen koodi:

{{Kirjaviite | Tekijä = | Nimeke = | Vuosi = | Kappale = | Sivu = | Selite = |
Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Tunniste = | www = | www-teksti = | Tiedostomuoto = | Viitattu = |
Kieli = }}

Parametrit[muokkaa]

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
Tekijä valinnainen Teoksen kirjoittaja(t) muodossa sukunimi, etunimi. Jos teoksella on kaksi tai kolme kirjoittajaa, erotetaan ne toisistaan &-merkillä. Jos kirjoittajia on neljä tai enemmän, merkitään ensimmäinen tai tärkein sekä "et al." Nurmi, Suvielise; Silberschatz, Abraham & Galvin, Peter Baer & Gagne, Greg
Nimeke pakollinen Teoksen nimi
Kappale valinnainen
Julkaisupaikka valinnainen Teoksen julkaisupaikka Helsinki; New York, NY
Julkaisija pakollinen Teoksen kustantaja tai muu julkaisija. Tähän ei merkitä teoksen painanutta kirjapainoa, ellei se ole myös teoksen kustantaja tai julkaisija. Werner Söderström Osakeyhtiö
Vuosi pakollinen Teoksen julkaisuvuosi. Joissain tilanteissa voidaan merkitä myös tarkemmin, esimerkiksi kuukauden tai päivän tarkkuudella. Vuotta ei linkitetä. 2007; heinäkuu 2007; 15.7.2007
Selite valinnainen Mahdollinen tarkentava selite, esimerkiksi tieto suomentajasta tai painoksesta
Sivu valinnainen Sivu tai sivut, joihin viitataan
Tunniste valinnainen Teoksen ISBN-numero tai muu tunniste
Kieli valinnainen Teoksen julkaisukieli, jos muu kuin suomi, kielisymbolimallineena {{en}}
www valinnainen Teoksen verkkoversion URL
www-teksti valinnainen Teksti verkkoversion linkkiin (oletuksena "Teoksen verkkoversio"). Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Tiedostomuoto valinnainen Verkkoversion tiedostomuoto, jos muu kuin HTML. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty. PDF
Viitattu tai Luettu valinnainen Viittauspäivä verkkoversioon. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
  • Päivämäärät merkitään muodossa p.k.vvvv, esimerkiksi 31.1.2007. Päivämääriä ei linkitetä.
  • Kielen merkitsemiseen käytetään ensisijaisesti kielisymbolimallineita muodossa {{koodi}}, jossa koodi on kyseisen kielen ISO 639 -kielikoodi, esimerkiksi {{sv}} tuottaa (ruotsiksi).

Esimerkkejä[muokkaa]

Vain pakolliset parametrit[muokkaa]

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Cicero | Nimike = Laeista | Julkaisija = WSOY | Vuosi = 2004}}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Cicero: Laeista. WSOY, 2004.

Myös valinnaisia parametreja mukana[muokkaa]

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Cicero | Nimike = Laeista | Sivu = 25 |
Selite = Suomennos ja selitykset Veli-Matti Rissanen | Julkaisupaikka = Helsinki |
Julkaisija = WSOY | Vuosi = 2004 | Tunniste = ISBN 951-0-29140-4}}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Cicero: Laeista, s. 25. Suomennos ja selitykset Veli-Matti Rissanen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29140-4.

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Remes, Ilkka | Nimeke = 6/12 | Vuosi = 2006 |
Julkaisupaikka = Helsinki | Julkaisija = Werner Söderström Osakeyhtiö |
Tunniste = ISBN 951-0-32050-1 }}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Remes, Ilkka: 6/12. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 2006. ISBN 951-0-32050-1.

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Lähteenmäki, Esko et al. |
Nimeke = Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004 |
Vuosi = 2005 | Kappale = | Sivu = | Selite = | Julkaisupaikka = Helsinki | Julkaisija = Onnettomuustutkintakeskus |
Tunniste = ISBN 951-836-164-9. {{ISSN|1239-5315}}. Tutkintaselostus A 1/2004 Y  |
www = http://www.onnettomuustutkinta.fi/33635.htm | www-teksti = Tutkintaselostuksen verkkoversio |
Viitattu = 18.7.2007 }}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Lähteenmäki, Esko et al.: Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004. Helsinki: Onnettomuustutkintakeskus, 2005. ISBN 951-836-164-9. ISSN 1239-5315. Tutkintaselostus A 1/2004 Y. Tutkintaselostuksen verkkoversio (viitattu 18.7.2007).

Templatedata[muokkaa]

Tätä mallinetta voi käyttää kirjaviitteiden merkitsemiseen. Yleisimmin mallinetta käytetään alaviitteenä ref-tagien sisällä.

Mallineen parametrit

Parametri Kuvaus Tyyppi Tila
Tekijä Tekijätekijä

Teoksen kirjoittaja(t) muodossa sukunimi, etunimi. Jos teoksella on kaksi tai kolme kirjoittajaa, erotetaan ne toisistaan &-merkillä. Jos kirjoittajia on neljä tai enemmän, merkitään ensimmäinen tai tärkein sekä 'et al.'

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono suositellaan
Nimeke Nimekenimeke

Teoksen nimi

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono pakollinen
Vuosi Vuosivuosi

Teoksen julkaisuvuosi. Joissain tilanteissa voidaan merkitä myös tarkemmin, esimerkiksi kuukauden tai päivän tarkkuudella. Vuotta ei linkitetä.

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono suositellaan
Kappale Kappalekappale

ei kuvausta

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono valinnainen
Sivu Sivusivu

Sivu (yksi sivu), johon viitataan. Parametri on vaihtoehtoinen parametrin Sivut kanssa.

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono suositellaan
Selite Seliteselite

Mahdollinen tarkentava selite, esimerkiksi alkuteoksen nimi, tieto painoksesta tai tieto sarjasta, jossa julkaisu on ilmestynyt

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono valinnainen
Julkaisupaikka Julkaisupaikkajulkaisupaikka

Teoksen julkaisupaikka

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono valinnainen
Julkaisija Julkaisijajulkaisija

Teoksen kustantaja tai muu julkaisija. Tähän ei merkitä teoksen painanutta kirjapainoa, ellei se ole myös teoksen kustantaja tai julkaisija.

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono pakollinen
Tunniste Tunnistetunniste

Teoksen tunniste (ISBN:lle on oma parametrinsa)

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono valinnainen
Kieli Kielikieli

Teoksen julkaisukieli kielisymbolimallineena.

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono valinnainen
www wwwWww

Teoksen verkkoversion URL

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono valinnainen
www-teksti www-tekstiWww-teksti

Teksti verkkoversion linkkiin (oletuksena 'Teoksen verkkoversio'). Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono valinnainen
Tiedostomuoto Tiedostomuototiedostomuoto

Verkkoversion tiedostomuoto, jos muu kuin HTML. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono valinnainen
Viitattu Viitattuviitattu

Viittauspäivä verkkoversioon. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono valinnainen
Kääntäjä Kääntäjäkääntäjä

ei kuvausta

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono valinnainen
IETF-kielikoodi ietf-kielikoodiIetf-kielikoodi

sivun kieli ietf-kielikoodilla, mikäli kieli-parametri on määritetty käytetään sitä. Visualinen muokkain lisää tämän automaattisesti luodessaan viitteen.

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Merkkijono valinnainen
oclc oclcOclc

oclc-tunniste

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Numero valinnainen
isbn isbnIsbnISBN

ei kuvausta

Oletus
tyhjä
Esimerkki
tyhjä
Automaattinen arvo
tyhjä
Tuntematon valinnainen