Siirry sisältöön

Moduuli-moduuli

Wikikirjastosta

Moduuli on sivujen rakentamisessa käytetty komponentti, joka voidaan sisällyttää kuvien ja mallineiden tavoin useille eri sivuille.

Tyypillisesti moduulit ovat käsitteiden ja termien selityksiä, jotka halutaan liittää eri Wikimediaa käsitteleviin sivuihin samansisältöisinä. Tällä vältetään samojen käsitteiden keskenään ristiriitaisia määrittelyjä ja vähennetään ylläpitoa, koska sama asia tarvitsee päivittää vain yhteen paikkaan.

Sananselityksinä moduulit muistuttavat sekä Wikipedian minitynkiä että Wikisanakirjan artikkeleita. Ne ovat kuitenkin usein liian pitkiä sanakirja-artikkeleiksi ja poikkeavat minityngistä siten, ettei niistä ole edes tarkoitus tuottaa itsenäisiä artikkeleita vaan sivujen yleiskäyttöisiä osia.

Moduulit muistuttavat kasvatustieteessä ideoituja oppimisaihioita ja niitä voidaankin käyttää näiden tietomoduuleina. Wikiopisto voi halutessaan täydentää ne oppimisaihioiksi liittämällä niihin kurssikohtaisesti muunneltavissa olevat oppimisen ohjausprosessit.


Muokkaus ja sijoittelu

Moduulien loppuun on liitetty muokkauslinkki, josta niitä voidaan muokata. On tärkeää huomata, että tehdyt muutokset näkyvät kaikilla sivuilla, joilla moduuli on.

Moduulit kirjoitetaan yleistä terminologiaa käyttäen, välttäen niiden tiukkaa kytkemistä johonkin erityiseen Wikimedia-hankkeeseen, jotta ne soveltuisivat mahdollisimman hyvin niiden kaikkien käyttöön.

Moduuleissa ei käytetä sisällysluetteloon vaikuttavia otsikkotyylejä, ettei se sotkisi itse sivujen otsikointia. Moduulin sisällä ei myöskään käytetä mitään ulkoisia linkkejä. Wikimedian sisäiset linkit voidaan sijoittaa joko tekstiin tai modulin loppuun sanan Lisätietoja: jälkeen.

Moduulien luokittelumerkintä on laitettava noinclude-tagien väliin, ettei sillä luokitella myös moduuleja käyttäviä sivuja termipankkiin.

Moduulit voidaan liittää joko suoraan sivuille tekstin sekaan, tai koota sivun loppuun otsikon "Termit ja lyhenteet" alle.


Lisätietoja: