Siirry sisältöön

Moduuli:EdellinenSeuraava

Wikikirjastosta

Tämän moduulin ohjeistuksen voi tehdä sivulle Moduuli:EdellinenSeuraava/ohje

local export = {}local function getIndexTitle(bookName)
  return "EdellinenSeuraava/data/" .. bookName
end


--- Lataa annetun sivun sivuluettelon.
--
-- @param titleObj: ladattavan moduulin titleobjekti
-- @return:   ladattu moduuli tai nil
local function getIndex(title)
  local titleObj = mw.title.makeTitle("Moduuli", getIndexTitle(title))

  if titleObj.exists then
    return require(titleObj.prefixedText)
  end

  error("Hakemistoa ei löydy: " .. titleObj.prefixedText)
end


local function traverse(tbl, leafFunc, enterPartFunc)
  local ret

  for i, v in ipairs(tbl) do
    if type(v) == "table" and v.osa ~= nil then
      assert(type(v.sivut) == "table", "Osalla ei ole sivuja")
      enterPartFunc(v.osa)
      ret = traverse(v.sivut, leafFunc, enterPartFunc)

    elseif type(v) == "table" and v.osa == nil then
      ret = leafFunc(v[1], v[2])

    else
      assert(type(v) == "string", "Virheellinen tyyppi: " .. type(v))

      ret = leafFunc(v, nil)
    end

    if ret ~= nil then
      return ret
    end
  end

  return nil
end


local function getStageImg(val)
  if val == nil then
    return ""
  end
  val = math.floor((val + 12.5) / 25) * 25
  return string.format("[[Kuva:%02d%%.svg|24px|%02d%% valmis]]", val, val)
end

local function makeHeader(args) 
	local frame = mw.getCurrentFrame()
  return frame:extensionTag{
		name = "indicator",
		content = getStageImg(args.stage),
		args = {
			name = "stage"
		}
  } .. frame:expandTemplate{
    title = 'Edellinen-seuraava',
    args = {
      [1] = args.prevText,
      ['kohde1'] = args.prevLink,
      [2] = args.nextText,
      ['kohde2'] = args.nextLink,
      ['muokkauslinkki'] = args.editLink,
      ['virheilmoitus'] = args.errorMsg,
    }
  }	
	
end


function export.getTitleInfo(titleObj)
  if not titleObj.isSubpage then
    error("ei alasivu")
  end

  local rootTitle = titleObj.rootText
  local subpageTitle = mw.ustring.gsub(titleObj.fullText, "^" .. rootTitle .. "/", "")
  local indexTable = getIndex(rootTitle)

  local match = false
  local prev
  local info = {
    cur = nil,
    prev = nil,
    next = nil,
  }
  local part

  local function enterPart(title)
    part = title
  end

  local function findPrevNext(title, stage)
    if title == subpageTitle then
      info.prev = prev
      info.cur = {
        title = title,
        stage = stage,
        part = part
      }
      match = true
    elseif match then
      info.next = {
        title = title,
        stage = stage,
        part = part
      }
      return true
    end
    prev = {
      title = title,
      stage = stage,
      part = part
    }
    return nil
  end

  traverse(indexTable, findPrevNext, enterPart)

  if not match then
    local indexTitle = getIndexTitle(rootTitle)
    error("Sivua ”" .. subpageTitle .. "” ei löydy hakemistosta ”Moduuli:" .. indexTitle .. "”")
  end

  return info
end


function export.edSeur(frame)
  local titleObj = mw.title.getCurrentTitle()

  local status, info = pcall(export.getTitleInfo, titleObj)

  if not status then
  	return makeHeader{
			--stage = info.cur.stage,
			errorMsg = info,
			editLink = 'Moduuli:' .. getIndexTitle(titleObj.rootText),
		}
  end	

	if not info then
  	return makeHeader{
			--stage = info.cur.stage,
			errorMsg = "Sivua ei löytynyt hakemistosta " .. titleObj.fullText,
			editLink = 'Moduuli:' .. getIndexTitle(titleObj.rootText),
		}
  end
  
  local cur = info.cur.title
  local prev = (info.prev and info.prev.title) or ""
  local next = (info.next and info.next.title) or ""
  local prevPath = titleObj.rootText .. "/" .. prev
  local nextPath = titleObj.rootText .. "/" .. next

	return makeHeader{
		stage = info.cur.stage,
		prevLink = prevPath,
		prevText = prev,
		nextLink = nextPath,
		nextText = next,
		editLink = 'Moduuli:' .. getIndexTitle(titleObj.rootText),
	}

end


function export.edellinen(frame)
  local titleObj = mw.title.getCurrentTitle()
  local info = export.getTitleInfo(titleObj)

  return info.prev.title
end

function export.seuraava(frame)
  local titleObj = mw.title.getCurrentTitle()
  local info = export.getTitleInfo(titleObj)

  return info.next.title
endreturn export