Siirry sisältöön

Moduuli:Fr:Infobox/Alkuaine

Wikikirjastosta

local general = require "Module:Fr:Infobox/Fonctions"

return
	{
		maincolor = '#C0C0C0',
		parts =
		{
			general.title(),
			general.mainimage('Alkuaineeseen liittyvä kuva'),
			{type = 'table', title = 'Yleiset ominaisuudet', rows = {
				{type = 'row', label = 'Nimi', value = 'nimi', property = ''},
				{type = 'row', label = 'Tunnus', value = 'tunnus', property = 'P246'},
				{type = 'row', label = 'Edellinen', value = 'edellinen', property = 'P155'},
				{type = 'row', label = 'Seuraava', value = 'seuraava', property = 'P156'},
				{type = 'row', label = 'Järjestysluku', value = 'järjestysluku', property = 'P1086'},
--[[				{type = 'row', label = 'Aiheen pääluokka', value = 'aiheen pääluokka', property = 'P910'},
				{type = 'row', label = 'Luokka, lohko', value = 'luokka, lohko', property = 'P31'},
				{type = 'row', label = 'Jakso', value = 'jakso', property = 'P361'}, --]]
				{type = 'row', label = 'Ryhmä', value = 'ryhmä', property = ''},
				}
			},
			{type = 'table', title = 'Fyysiset ominaisuudet', rows = {
				{type = 'row', label = 'Massa', value = 'massa', wikidata = {property = 'P2067', showunit = 'short', rounding=4}},
				{type = 'row', label = 'Väri', value = 'väri', property = 'P462'},
                {type = 'row', label = 'Tiheys', value = 'tiheys', property = 'P2054'},
				}
			},
			{type = 'table', title = 'Historia', rows = {
				{type = 'row', label = 'Löytövuosi', value = 'löytövuosi', property = 'P575'},
				{type = 'row', label = 'Löytäjä', value = 'löytäjä', property = 'P61'},
				}
			}
		}
	}
	
--[[
https://fi.wikipedia.org/wiki/Malline:Alkuaine
{{Alkuaine 
 | nimi = 
 | tunnus = 
 | edellinen = 
 | seuraava = 
 | edellinen-tunnus = 
 | seuraava-tunnus = 
 | sijaintikuva = 
 | järjestysluku = 
 | luokka = 
 | lohko = 
 | ryhmä = 
 | jakso = 
 | tiheys = 
 | kovuus = 
 | väri = 
 | löytövuosi = 
 | löytäjä = 
 | atomipaino = 
 | atomisäde = 
 | kovalenttisäde = 
 | van-der-waalsin-säde = 
 | orbitaalirakenne = 
 | elektroneja-elektronikuorilla = 
 | hapetusluvut = 
 | kiderakenne = 
 | olomuoto = 
 | sulamispiste-kelvin = 
 | sulamispiste-celsius = 
 | kiehumispiste-kelvin = 
 | kiehumispiste-celsius = 
 | moolitilavuus = 
 | höyrystymislämpö = 
 | sulamislämpö = 
 | höyrynpaine = 
 | höyrynpaine-lämpötila = 
 | äänen-nopeus = 
 | äänen-nopeus-lämpötila = 
 | elektronegatiivisuus = 
 | ominaislämpökapasiteetti = 
 | sähkönjohtavuus = 
 | lämmönjohtavuus = 
 | CAS-numero =
}}
--]]