Moduuli:Kitarakirja/Komppauskuvio

Wikikirjastosta

Tällä työkalulla voi tehdä yksinkertaisia komppikuvioita helposti.

Funktio Komppaus[muokkaa wikitekstiä]

Parametrit:

 • tahtilaji: (valinnainen, oletus 4/4) tahtilajimerkintä
 • tempo: (valinnainen, oletus 120 bpm) miditiedoston tempo
 • numeroparamerit: jokainen numero parametri on jokin seuraavista
  • d: painoton alasisku
  • D: painollinen alasisku
  • u: painoton ylössisku
  • U: painollinen ylösisku
  • r: tauko
  • ~: nuotti sidotaan edelliseen

Edellisiin voi lisätä perään x:n, jolloin isku merkitään perkussioääneksi ja numeron joka ilmaisee sen pituuden:

 • 4 = 1/4-nuotti,
 • 8 = 1/8-nuotti,
 • jne.

Pituuden oletus on 4 tai edellinen annettu pituus.

Esimerkki:

{{#invoke:Kitarakirja/Komppauskuvio|Komppaus|d8|u|Dx|u|~|u|r|u}}

Tulos:


\version "2.18.2"

\header {
 tagline = ##f
}

\paper {
 raggedright = ##t
 raggedbottom = ##t
 indent = 0\mm
}

%% Nuottikuvan generoiva koodi.
\score {
 <<

  \relative c'' {
   
   \omit Staff.Clef
   \stemDown
   \improvisationOn
   \time 4/4

   %% Akenttimerkki suuntamerkkien yläpuolelle.
   \override Script.script-priority = #-100

   c8\downbow c^\ltoe \tweak style #'cross c\downbow\accent c^\ltoe ~ c c^\ltoe r c^\ltoe
  }
 >>
 \layout {}
}

%% Miditiedoston generoiva koodi.
\score {
 <<
  \relative c' {
   \set Staff.midiInstrument = "acoustic guitar (steel)"
   
   \chordmode {
    c8/+c\f c\f r c\f ~ c c\f r c\f
   }
  }
  \drums {
   \drummode {
    r8 r sn\accent r r r r r
   }
  }
 >>
 \midi {
  \context { \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 4) }
 }
}

local p = {}

local tekstipohja = require "Moduuli:Tekstipohja"

local scoreText_template = [=[

\version "2.18.2"

\header {
 tagline = ##f
}

\paper {
 raggedright = ##t
 raggedbottom = ##t
 indent = 0\mm
}

%% Nuottikuvan generoiva koodi.
\score {
 <<

  \relative c'' {
   
   \omit Staff.Clef
   \stemDown
   \improvisationOn
   \time {{{TAHTILAJI}}}

   %% Akenttimerkki suuntamerkkien yläpuolelle.
   \override Script.script-priority = #-100

   {{{NUOTIT_NUOTTIKUVA
   }}}
  }
 >>
 \layout {}
}

%% Miditiedoston generoiva koodi.
\score {
 <<
  \relative c' {
   \set Staff.midiInstrument = "acoustic guitar (steel)"
   
   \chordmode {
    {{{NUOTIT_SOINNUTUS
    }}}
   }
  }
  \drums {
   \drummode {
    {{{NUOTIT_RUMMUT
    }}}
   }
  }
 >>
 \midi {
  \context { \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment {{{TEMPO}}} 4) }
 }
}
]=]

function p._Komppaus(frame)
  local notes = frame.args
  local time_signature = frame.args.tahtilaji or "4/4"
  local tempo = frame.args.tempo or "120"

  local nuotit_nuottikuva = {}
  local nuotit_soinnutus = {}
  local nuotit_rummut   = {}

  if not mw.ustring.match(time_signature, "^%d/%d$") then
   error("Virheellinen tahtilaji: " .. time_signature)
  end

  if not mw.ustring.match(tempo, "^%d+$") then
   error("Virheellinen tempo: " .. tempo)
  end

  -- Edellisen nuotin pituus, jota käytetään seuraavassa, jos muuta ei anneta.
  local prev_duration = 4

  for i, note in ipairs(notes) do
   local udxr, duration = mw.ustring.match(note, "([udrUD~][xpt]?)(%d*%.*)")

   if not duration then
     duration = prev_duration
   end

   if not udxr then
     error("Virheellinen merkki: " .. udxr)
   end
   
   local dur2 = 16
   
   if udxr == "d" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "\\downbow"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. duration .. "/+c\\f"
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration
   elseif udxr == "D" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "\\downbow\\accent"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. duration .. "/+c\\fff"
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration
   elseif udxr == "u" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "^\\ltoe"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. duration .. "\\f"
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration
   elseif udxr == "U" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "^\\ltoe\\accent"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. duration .. "\\fff"
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration
   elseif udxr == "dx" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "\\tweak style #'cross c" .. duration .. "\\downbow"
     nuotit_soinnutus[i] = "r" .. duration .. ""
     nuotit_rummut[i]   = "sn" .. duration
   elseif udxr == "Dx" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "\\tweak style #'cross c" .. duration .. "\\downbow\\accent"
     nuotit_soinnutus[i] = "r" .. duration .. ""
     nuotit_rummut[i]   = "sn" .. duration .. "\\accent"
   elseif udxr == "ux" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "\\tweak style #'cross c" .. duration .. "^\\ltoe"
     nuotit_soinnutus[i] = "r" .. duration .. ""
     nuotit_rummut[i]   = "sn" .. duration
   elseif udxr == "Ux" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "\\tweak style #'cross c" .. duration .. "^\\ltoe\\accent"
     nuotit_soinnutus[i] = "r" .. duration .. ""
     nuotit_rummut[i]   = "sn" .. duration .. "\\accent"
   elseif udxr == "r" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "r" .. duration .. ""
     nuotit_soinnutus[i] = "r" .. duration .. ""
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration .. ""
   elseif udxr == "~" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "~ c" .. duration .. ""
     nuotit_soinnutus[i] = "~ c" .. duration .. ""
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration .. ""

     -- pizzicato/staccato
   elseif udxr == "dp" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "\\downbow_\\staccato"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. dur2 .. "/+c\\f" .. " r" .. dur2
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration
   elseif udxr == "Dp" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "\\downbow\\accent_\\staccato"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. dur2 .. "/+c\\fff" .. " r" .. dur2
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration .. ""
   elseif udxr == "up" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "^\\ltoe_\\staccato"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. dur2 .. "\\f" .. " r" .. dur2
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration
   elseif udxr == "Up" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "^\\ltoe\\accent_\\staccato"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. dur2 .. "\\fff" .. " r" .. dur2
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration .. ""
     
     -- 
   elseif udxr == "dt" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "\\downbow_\\tenuto"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. duration .. "/+c\\f"
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration
   elseif udxr == "Dt" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "\\downbow\\accent_\\tenuto"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. duration .. "/+c\\fff"
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration .. ""
   elseif udxr == "ut" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "^\\ltoe_\\tenuto"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. duration .. "\\f"
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration
   elseif udxr == "Ut" then
     nuotit_nuottikuva[i] = "c" .. duration .. "^\\ltoe\\accent_\\tenuto"
     nuotit_soinnutus[i] = "c" .. duration .. "\\fff"
     nuotit_rummut[i]   = "r" .. duration .. ""
     
     
   else
     error("Virheellinen koodi: " .. udxr)
   end
   
  end

  local score = tekstipohja.korvaaMuuttujat(scoreText_template, {
                        ["TAHTILAJI"] = time_signature,
                        ["TEMPO"] = tempo,
                        ["NUOTIT_NUOTTIKUVA"] = table.concat(nuotit_nuottikuva, " "),
                        ["NUOTIT_SOINNUTUS"] = table.concat(nuotit_soinnutus, " "),
                        ["NUOTIT_RUMMUT"] = table.concat(nuotit_rummut, " ") })
  
  return score
end


function p.Komppaus(frame)
	  local score = p._Komppaus(frame)
	  local args = { raw = "1" }
	  if not frame.args.sound == "-" then
	  	 args['sound'] = "1"
	  end
	  return frame:extensionTag{ name = "score", content = score, args = args }
end
	
return p