Nykyihmisen synty ja levittäytyminen

Wikikirjastosta

Nykyihminen kehittyi pystyihmisistä noin 300 000 vuotta sitten Afrikassa. Noin 300 000 vuoden ikäisiksi ajoitetut fossiilit, jotka edustavat nykyihmisen varhaisinta kehitysvaihetta ovat löydetty Marokosta Jebel Irhoudista. Marokon löytö paljastaa, että lajimme levisi koko Afrikan mantereelle noin 300 000 vuotta sitten, mutta nykykäsityksen mukaan he levittäytyivät Afrikkaan noin 200 000 vuotta sitten.

Hyvien olosuhteiden ansiosta ihmisten määrä kasvoi. Ylipopulaation aiheuttama metsästystilan ja sen aiheuttama ruoan puute sai ensimmäiset nuoret levittäytymään Afrikan ulkopuolelle. Nykyihminen alkoi levittäytymään Eurooppaan vasta 60 tuhatta vuotta sitten. Ihmiset levittäytyivät myös Aasiaan, sen kautta Australiaan, sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan nykyisen Venäjän kautta. Tälloin mantereiden välillä oli maasilta, joka mahdollisti mantereiden välisen matkustamisen jalan. Viimeinen ihmisten asuttama alue oli Uusi-Seelanti, joka asutettiin vasta 800 vuotta sitten. Ei ole varmaa käyttivätkö he lauttoja jo Afrikasta lähtiessään, mutta he käyttivät niitä Austarliaan levittäytyessään.

Lähteet: https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/ii/iin-lukio/biologia/ejeb2/ejeb/1iee/1nka https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/miten_ihminen_asutti_maailman_