Siirry sisältöön

OpenGL/Hankalat monikulmiot

Wikikirjastosta

OpenGL osaa piirtää vain yksinkertaisia, kuperia monikulmioita. Esimerkiksi 3d-mallia ladatessa saattaa olla tarpeen käsitellä myös monimutkaisempia monikulmioita. GLU-kirjastossa on funktioita, joiden avulla voidaan yksinkertaistaa kuinka monimutkainen monikulmio tahansa kolmioiksi.

Esimerkkiä ei ole vielä testattu, eikä siinä tarkisteta taulukoiden arvoalueita tai joitakin virheitä. Lisäksi olisi hyvä käsitellä combine-operaatio ja pintakuvion koordinaatit.

#include <stdio.h>
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>

/* GLU:n antama piirtotila, jolla seuraavat kolmiot määritellään */
GLenum nykyinen_tila;

/* GLU:n tuottamat nurkkapisteet pinotaan pistepuskuriin */
#define PISTEPUSKURIN_KOKO 256
float pistepuskuri[PISTEPUSKURIN_KOKO];
int pistepuskurin_kirjoituspaa = 0;

/* nurkkapisteiden määrittelyn päätyttyä niistä muodostetaan
 * käytetyn piirtotilan mukaisesti kolmioita kolmiopuskuriin */
#define KOLMIOPUSKURIN_KOKO 1024
float kolmiopuskuri[KOLMIOPUSKURIN_KOKO];
int kolmiopuskurin_kirjoituspaa = 0;

/* callback-funktiot annetaan GLU:lle, joka kutsuu niitä */
void begin_callback(GLenum piirtotila)
{
  nykyinen_tila = piirtotila;
}

void vertex_callback(double xyz[])
{
  pistepuskuri[pistepuskurin_kirjoituspaa  ] = xyz[0];
  pistepuskuri[pistepuskurin_kirjoituspaa + 1] = xyz[1];
  pistepuskuri[pistepuskurin_kirjoituspaa + 2] = xyz[2];
  pistepuskurin_kirjoituspaa += 3;
}

void end_callback(void)
{
  int i;
  switch (nykyinen_tila) {
  case GL_TRIANGLES:
    for (i = 0; i < pistepuskurin_kirjoituspaa; i++) {
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa] = pistepuskuri[i];
      kolmiopuskurin_kirjoituspaa++;
    }
    break;
  case GL_TRIANGLE_STRIP:
    for (i = 0; i < pistepuskurin_kirjoituspaa - 8; i += 3) {
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa  ] = pistepuskuri[i  ];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 1] = pistepuskuri[i + 1];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 2] = pistepuskuri[i + 2];

      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 3] = pistepuskuri[i + 3];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 4] = pistepuskuri[i + 4];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 5] = pistepuskuri[i + 5];

      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 6] = pistepuskuri[i + 6];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 7] = pistepuskuri[i + 7];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 8] = pistepuskuri[i + 8];
      kolmiopuskurin_kirjoituspaa += 9;
    }
    break;
  case GL_TRIANGLE_FAN:
    for (i = 3; i < pistepuskurin_kirjoituspaa - 5; i += 3) {
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa  ] = pistepuskuri[0];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 1] = pistepuskuri[1];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 2] = pistepuskuri[2];

      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 3] = pistepuskuri[i  ];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 4] = pistepuskuri[i + 1];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 5] = pistepuskuri[i + 2];

      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 6] = pistepuskuri[i + 3];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 7] = pistepuskuri[i + 4];
      kolmiopuskuri[kolmiopuskurin_kirjoituspaa + 8] = pistepuskuri[i + 5];
      kolmiopuskurin_kirjoituspaa += 9;
    }
  default:
    break;
  }
  pistepuskurin_kirjoituspaa = 0;
}

void error_callback(GLenum error_code)
{
  const GLubyte *error_string;

  error_string = gluErrorString(error_code);
} 

GLdouble v1[] = { 0.0, 0.0, 0.0};
GLdouble v2[] = {-1.0, -1.0, 0.0};
GLdouble v3[] = { 0.0, 1.0, 0.0};
GLdouble v4[] = { 1.0, -1.0, 0.0};

int main(int argc, char* argv[])
{
  /* luodaan uusi tesselointiolio */
  GLUtesselator* tess = gluNewTess();

  /* rekisteröidään callback-funktiot GLU:n käytettäväksi */
  gluTessCallback(tess, GLU_TESS_VERTEX, (GLvoid (*) ()) &vertex_callback);
  gluTessCallback(tess, GLU_TESS_BEGIN, (GLvoid (*) ()) &begin_callback);
  gluTessCallback(tess, GLU_TESS_END,  (GLvoid (*) ()) &end_callback);
  gluTessCallback(tess, GLU_TESS_ERROR, (GLvoid (*) ()) &error_callback);

  /* tesseloidaan */
  gluTessBeginPolygon(tess, NULL);
   gluTessBeginContour(tess);
    gluTessVertex(tess, v1, (GLvoid*)v1);
    gluTessVertex(tess, v2, (GLvoid*)v2);
    gluTessVertex(tess, v3, (GLvoid*)v3);
    gluTessVertex(tess, v4, (GLvoid*)v4);
   gluTessEndContour(tess);
  gluTessEndPolygon(tess);
 
  /* poistetaan tesselointiolio */
  gluDeleteTess(tess);
  
  /* tulostetaan kolmiot */
  int i;
  for (i = 0; i < kolmiopuskurin_kirjoituspaa; i++) {
    printf("%f ", kolmiopuskuri[i]);
  }
  return 0;
}
 • GLU:n tesselointifunktiot taipuvat vaikeahkosti yksinkertaiseen kolmiointiin, sillä ne ovat hyvin yleiskäyttöisiä.
 • Usein 3d-mallien monikulmiot muutetaan kolmioiksi Delaunayn kolmioinniksi kutsuttuun muotoon. En tiedä tekeekö GLU niin.