Opetushallituksen ohje perusasteen elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi

Wikikirjastosta

Tiivistelmä nykyisestä opetussuunnitelmasta Wikikirjaston oppimateriaalin kannalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elämänkatsomustieto oppiaineena perustuu useaan eri tutkimusalaan. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Opetuksen tavoite on tukea kasvua täysivaltaiseen, vapaaseen ja tasa-arvoiseen kansalaisuuteen ja hyvään elämään. Tämä edellyttää siveellisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä sekä niihin liittyvää tiedollista yleissivistystä.

Vuosiluokat 1–5[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opetuksen ydintehtävänä on antaa oppilaalle välineitä tutkia ja muodostaa omaa todellisuuskäsitystä ja elämänkäsitystä.

Tavoitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tavoitteena on antaa aineksia

 • oman minuuden ja elämänkäsityksen kehitykseen
 • epävarmuuden kohtaamiseen
 • itsensä ilmaisuun
 • arjen siveellisten kysymysten kohtaamiseen
 • siveellisen ajattelun ja toimintakyvyn kehittämiseen
 • ihmisoikeuksiin ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin tutustumiseen
 • kasvamiseen vastuullisuuteen itsestä, toisista, yhteisöstä ja luonnosta
 • lähiympäristön elämänkäsityksiin tutustumiseen

Keskeiset sisällöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sisällöistä muodostetaan opintokokonaisuuksia, joiden tulee sisältää aineksia seuraavista aihepiireistä.

Ihmissuhteet ja siveys

 • toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen
 • hyvä ja paha, oikea ja väärä
 • ystävyys
 • oikeudenmukaisuus, sen toteutuminen arjessa, rikkaus ja köyhyys maailmassa
 • ajatuksenvapaus, suvaitsevuus ja syrjintä
 • hyvä elämä, arvot ja siveyssäännöt, vastuu ja vapaus elämässä

Minuus ja yhteisö

Yhteisö ja ihmisoikeudet

 • yhteiselämän perusteita, sääntö, sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus, kultainen sääntö, ihmisoikeudet
 • tasa-arvo, kansanvalta, rauha, tulevaisuus
 • siveyden perusteita, teon siveellinen oikeutus, teon tarkoitus ja seuraus, oman elämän siveellisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja

Ihminen ja luonto

Vuosiluokat 6–9[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan omaa elämänkäsitystä ja todellisuuskäsitystä koskevaa ymmärrystä.

Tavoitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tavoitteena on syventää luokilla 1–5 käsiteltyjä aihepiirejä. Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä laajentaa tietämystään hyvän tutkimuksen todellisuuskäsityksestä ja muista todellisuus- ja arvokäsityksistä. Oppilaan kasvua vastuulliseksi ja toimivaksi yhteiskunnan jäseneksi tuetaan.

Keskeiset sisällöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhteiskunta

 • yhteiskunnan rakenteet
 • kansanvalta, politiikka, toimiminen kansalaisena

Todellisuuskäsitys

Valtarakenne

 • luonto ja yleiset valtarakenteet
 • suomalainen valtarakenne
 • ihmisen ja luonnon suhde

Siveys

 • siveyden peruskysymyksiä
 • siveystutkimuksen pääsuuntia
 • ihmisen siveellinen kasvu
 • siveys, ihmisoikeudet ja luonto
 • erilaiset valtarakenteet siveellisenä kysymyksenä

Luonto

 • luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus
 • luontosiveys
 • luonnon säilyttäminen
 • minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi