Siirry sisältöön

Opetushallituksen ohje perusasteen elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi

Wikikirjastosta

Tiivistelmä nykyisestä opetussuunnitelmasta Wikikirjaston oppimateriaalin kannalta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elämänkatsomustieto oppiaineena perustuu useaan eri tutkimusalaan. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Opetuksen tavoite on tukea kasvua täysivaltaiseen, vapaaseen ja tasa-arvoiseen kansalaisuuteen ja hyvään elämään. Tämä edellyttää siveellisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä sekä niihin liittyvää tiedollista yleissivistystä.

Vuosiluokat 1–5

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opetuksen ydintehtävänä on antaa oppilaalle välineitä tutkia ja muodostaa omaa todellisuuskäsitystä ja elämänkäsitystä.

Tavoitteena on antaa aineksia

 • oman minuuden ja elämänkäsityksen kehitykseen
 • epävarmuuden kohtaamiseen
 • itsensä ilmaisuun
 • arjen siveellisten kysymysten kohtaamiseen
 • siveellisen ajattelun ja toimintakyvyn kehittämiseen
 • ihmisoikeuksiin ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin tutustumiseen
 • kasvamiseen vastuullisuuteen itsestä, toisista, yhteisöstä ja luonnosta
 • lähiympäristön elämänkäsityksiin tutustumiseen

Keskeiset sisällöt

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sisällöistä muodostetaan opintokokonaisuuksia, joiden tulee sisältää aineksia seuraavista aihepiireistä.

Ihmissuhteet ja siveys

 • toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen
 • hyvä ja paha, oikea ja väärä
 • ystävyys
 • oikeudenmukaisuus, sen toteutuminen arjessa, rikkaus ja köyhyys maailmassa
 • ajatuksenvapaus, suvaitsevuus ja syrjintä
 • hyvä elämä, arvot ja siveyssäännöt, vastuu ja vapaus elämässä

Minuus ja yhteisö

Yhteisö ja ihmisoikeudet

 • yhteiselämän perusteita, sääntö, sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus, kultainen sääntö, ihmisoikeudet
 • tasa-arvo, kansanvalta, rauha, tulevaisuus
 • siveyden perusteita, teon siveellinen oikeutus, teon tarkoitus ja seuraus, oman elämän siveellisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja

Ihminen ja luonto

Vuosiluokat 6–9

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan omaa elämänkäsitystä ja todellisuuskäsitystä koskevaa ymmärrystä.

Tavoitteena on syventää luokilla 1–5 käsiteltyjä aihepiirejä. Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä laajentaa tietämystään hyvän tutkimuksen todellisuuskäsityksestä ja muista todellisuus- ja arvokäsityksistä. Oppilaan kasvua vastuulliseksi ja toimivaksi yhteiskunnan jäseneksi tuetaan.

Keskeiset sisällöt

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhteiskunta

 • yhteiskunnan rakenteet
 • kansanvalta, politiikka, toimiminen kansalaisena

Todellisuuskäsitys

Valtarakenne

 • luonto ja yleiset valtarakenteet
 • suomalainen valtarakenne
 • ihmisen ja luonnon suhde

Siveys

 • siveyden peruskysymyksiä
 • siveystutkimuksen pääsuuntia
 • ihmisen siveellinen kasvu
 • siveys, ihmisoikeudet ja luonto
 • erilaiset valtarakenteet siveellisenä kysymyksenä

Luonto

 • luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus
 • luontosiveys
 • luonnon säilyttäminen
 • minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi