Siirry sisältöön

Paikallismuseon hoito/Opas turvallisempaan paikallismuseoon

Wikikirjastosta

Tämä turvallisuusopas on tarkoitettu kaikille paikallismuseoille, mutta vapaaehtoisvoimin hoidetut museot hyötyvät tästä eniten. Kaikki museot ovat erilaisia ja tästä johtuen turvallisuusohjeita joudutaan soveltamaan, mutta kaikkien museoiden tulisi kuitenkin pyrkiä parhaaseen mahdolliseen turvallisuustasoon.

Turvallisuusopas sisältää muistilistoja ja muistutuksia. Tämä ei kuitenkaan korvaa pelastussuunnitelmaa, joka museoiden tulisi laatia yhdessä pelastusviranomaisten kanssa. Turvallisuusopas on syytä käydä läpi aika ajoin. Maakuntamuseotutkijat auttavat mielellään turvallisuusoppaan läpikäymisessä.

Paikallismuseon turvallisuusopas on museon erilaisten turvallisuusriskien kartoitus, jota täydennetään akuuttien tilanteiden toimintaohjeilla, tilanteiden jälkihoito-ohjeistuksella sekä kirjaamalla ylös läheltä piti -tilanteet.


  1. Museovieraat ja museoissa työskentelevät
  2. Näyttelyt, rakennukset ja pihapiirit
  3. Tekniset turvatoimet
  4. Vakuutukset
  5. Tulipaloriskien ennaltaehkäisy
  6. Oikeudellisesti ja eettisesti turvallinen toiminta
  7. Vaaratilanteiden seuranta ja jälkihoito