Perinnöllisyys ja genetiikka/Mendel ja herneet

Wikikirjastosta

Vaikka periytyvyyttä oli tutkittu jo ennen Mendeliä, hän oli ensimmäinen perinnöllisyystutkija joka suoritti kokeensa tieteellisten periaatteiden mukaan ja huolella. Hänen ansioikseen voidaan lukea geneettisesti puhtaiden linjojen jalostaminen ja tarkka kokeiden suunnittelu, sekä tulosten kirjaaminen.