Siirry sisältöön

Psykologia/Kyselytutkimukset

Wikikirjastosta

Kyselytutkimukset jaetaan yleensä kahteen pääryhmään, haastatteluihin ja kyselylomakkeisiin. Haastattelututkimukset perustuvat siihen, että tutkija haastattelee henkilöitä. Hän saattaa esimerkiksi keskustella vanhempien kanssa lasten kasvatuksesta. Kyselylomakkeet perustuvat puolestaan siihen, että koehenkilö saa lomakkeen vastattavakseen. Lomakkeessa voi olla valmiita vaihtoehtoja, joiden välillä täytyy valita tai sitten henkilö saa kirjoittaa vastauksensa paperille omin sanoin.