Siirry sisältöön

Psykologia/Psykologia ja ihminen

Wikikirjastosta

Psykologian tärkeimpänä tutkimuskohteena on ihminen. Psykologeja kiinnostavat mm. ihmisen kehitys, äly, tunteet, sosiaalisuus, havaitseminen ja käyttäytyminen. Saadakseen tarvitsemaansa tietoa tutkijat käyttävät hyväkseen erilaisia tutkimusmenetelmiä.

  • hallittu koe suoritetaan laboratoriossa.
  • kenttätutkimus suoritetaan tavanomaisissa olosuhteissa.
  • tapaustutkimus eli case study perustuu siihen, että tutkitaan tiettyä yksilöä tai ryhmää.
  • toimintatutkimus on sellainen tutkimus, jolla pyritään samaan aikaan sekä tutkimaan toimintaa että muuttamaan sitä.