Psykologia/Psykologia ja ihminen

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Psykologian tärkeimpänä tutkimuskohteena on ihminen. Psykologeja kiinnostavat mm. ihmisen kehitys, äly, tunteet, sosiaalisuus, havaitseminen ja käyttäytyminen. Saadakseen tarvitsemaansa tietoa tutkijat käyttävät hyväkseen erilaisia tutkimusmenetelmiä.

  • hallittu koe suoritetaan laboratoriossa.
  • kenttätutkimus suoritetaan tavanomaisissa olosuhteissa.
  • tapaustutkimus eli case study perustuu siihen, että tutkitaan tiettyä yksilöä tai ryhmää.
  • toimintatutkimus on sellainen tutkimus, jolla pyritään samaan aikaan sekä tutkimaan toimintaa että muuttamaan sitä.