Siirry sisältöön

Psykologia/Psykologia tieteenalana

Wikikirjastosta

Psykologia tieteenalana

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Psykologia on nykyään yksi tieteenaloista. Psykologinen tieto perustuu täten tieteellisesti tutkittuihin tosiasioihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että psykologisten teorioiden pätevyys pyritään tarkastamaan myös käytännössä. Vaatimus tieteellisyydestä erottaa aidon psykologian arkipäivän "keittiöpsykologiasta", jota muiden muassa tiedotusvälineet meille syöttävät eri muodoissa.

Tieteellisyyden vaatimuksen seurauksena psykologia eroaa tavallisesta arkipäivän psykologiasta vähintään viidessä eri kohdassa. Ensinnäkin psykologia tavoittelee täsmällisempiä ilmaisuja esimerkiksi käsitteiden määrittelyn osalta. Toiseksi sille on täysin ominaista kriittinen suhtautuminen kuvauksiin, selityksiin ja päätelmiin. Kolmanneksi se pyrkii kuvaamaan tapahtumia mahdollisimman puolueettomasti. Neljänneksi psykologia hankkii tietoa järjestelmällisellä tavalla. Psykologiset tutkimukset pohjautuvat aina johonkin tutkimusmenetelmään. Viidenneksi psykologi pyrkii aina liittämään uudet tutkimustulokset osaksi aiempaa tietoa, esimerkiksi jotakin teoriaa.

Psykologian tieteellisyyden vaatimuksen johdannaisena psykologian sisällä esiintyy tietysti myös paljon eri suuntausten välisiä kiistoja. Nämä erimielisyydet koskevat vaikkapa sitä, millä tavalla ihmisen toimintaa tulisi tutkia. Lisäksi psykologialle on tyypillistä avoimuus kritiikille, koska kunkin tieteenalan on rakennettava perustansa vahvalle pohjalle.

Psykologia on monta eri osa-aluetta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Psykologia jaetaan moneen eri osa-alueeseen. Yliopistojen kohdalla jaottelu tehdään yleensä tutkimuksen kohteen mukaan. Tällöin luokitteluna voi olla esimerkiksi alla oleva:

 • Oppimisen psykologia
 • Persoonallisuuden psykologia
 • Sosiaalipsykologia (ihminen ryhmässä)
 • Differentiaalipsykologia (ihmisten välinen erilaisuus)
 • Kognitiivinen psykologia (ajattelu, älykkyys, muisti)
 • Kehityspsykologia
 • Motivaatiopsykologia
 • Havaintopsykologia
 • Neuropsykologia
 • Kriminaalipsykologia

Psykologia voidaan jakaa myös sovellusalueen mukaan. Psykologian sovellusalueet ovat laajentuneet merkittävästi tutkimustiedon lisääntyessä. Toisaalta psykologisen tiedon kysyntä on myös kasvanut. Nykyisin esimerkiksi seuraavat psykologian sovellusalueet ovat jo varsin arkipäiväisiä ilmiöitä:

 • Liikennepsykologia
 • Työpsykologia
 • Urheilupsykologia
 • Keittiöpsykologia

Psykologia on sitä mitä psykologit tekevät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Psykologit sijoittuvat työelämässä melkoisen vaihtelevasti. Osa valmistuneista psykologeista jää yliopistolle tutkijoiksi tai kouluttamaan tulevia psykologeja. Toiset sijoittuvat eri ammatteihin kuten:

 • koulupsykologi
 • ammatinvalintapsykologi
 • työpsykologi