RPM Package Managerin käyttöohjeet

Wikikirjastosta

RPM Package Managerin käyttöohjeet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

RPM (RPM Package Manager) on paketinhallintajärjestelmä, joka sisältää tietokannan kaikista tiedostoista, joita RPM paketinhallinnalla on asennettu koneeseen. RPM osaa asentaa, tarkistaa, poistaa, kysellä ja päivittää paketteja. Ohjelma on komentorivipohjainen, mutta siihen on tehty monia erilaisia aputyökaluja. (w:yum,w:yumex; Zypp ja, Zypper).

Esimerkkikomentoja:

  • rpm -Uvh tiedosto.i386.rpm asentaa tiedosto-nimisen rpm-paketin ja jos paketista on asennettuna vanhempi versio niin päivittää sen uudempaan
  • rpm -qip tiedosto.i386.rpm tulostaa näytölle tiedosto-nimisen rpm-paketin informaation.
  • rpm -qfp tiedosto.i386.rpm tulostaa näytölle tiedosto-nimisen rpm-paketin sisältämät tiedostot.
  • rpm -qa antaa listan kaikista koneeseen asennetuista rpm-paketeista.
  • rpm -ql ohjelma antaa listan asennetun ohjelma nimisen paketin tiedostoista.
  • rpm -e ohjelma poistaa ohjelma nimisen paketin kaikkine tiedostoineen
  • rpm -qf /polku/johonkin/tiedostoon kertoo, mistä paketista kyseinen tiedosto on peräisin.