Radiotaajuuskirja/AIS

Wikikirjastosta

AIS on englanninkielinen lyhenne sanoista Automatic Identification System, automaattinen tunnistusjärjestelmä. Sitä käytetään vesiliikenteessä lähinnä merillä liikkuvien alusten paikan ilmoittamiseen. Alusten paikkatieto voidaan välittää Internetissä kaikkien tietoon, jolloin se voi täydentää tilannekuvaa siitä, mitä näköhavainnoin tai tutkalla voidaan havaita.

Myös alusten liikkumista palvelevat VTS:t, alusliikennepalvelut, voivat hyödyntää AIS:ä.