Siirry sisältöön

Radiotaajuuskirja/GSM-R

Wikikirjastosta

GSM-R (GSM-Railways) on EU:ssa ja useissa unionin ulkopuolisissa maissa käytössä oleva GSM:ään pohjautuva radioverkkostandardi, joka on kehitetty rautatieliikenteen tarpeisiin. GSM:stä verkko poikkeaa muun muassa siinä, että ryhmäpuhelut ovat mahdollisia. GSM-R:llä on kaksi taajuusaluetta ja 19 kanavaa. Verkon liikenne on salattua kuten muukin GSM-liikenne.

Suomessa verkon nimi oli RAILI. Verkko korvasi vuonna 2011 analogisen linjaradion. Tukiasemaverkko kattoi lähes koko rataverkon, vain hiljaisimmat osuudet olivat peiton ulkopuolella. Vuoden 2014 alussa käyttöön tulleet ja GSM-R:n viereisillä taajuusalueilla olevat 4G-taajuudet häiritsivät Liikenneviraston mukaan RAILIa. Vuonna 2015 Suomi alkoi selvittämään mahdollisuutta saada EU:lta lupa korvata GSM-R VIRVE:llä verkon häiriöiden ja teknologian uusimistarpeen vuoksi. Suomi on normaalista poikkeavan raideleveytensä ja erikoisolojensa takia liikennöinnin suhteen erillään muusta Euroopan rataverkosta, joten yhteensopivuuden takia GSM-R:ää ei tarvita. Poikkeuslupa saatiin EUlta ja GSM-R korvattiin VIRVEllä vuonna 2019. Tukiasemat sammutettiin keväällä 2019. Taajuusalue odottaa uutta käyttöä.

Taajuus (MHz)
876,100-879,900 ↑ GSM-R-päätelaitteet
921,100-924,900 ↓ GSM-R-tukiasemat